Bratr Alois přijat papežem Františkem k soukromé audienci

Ve čtvrtek 25. července přijal papež František ve Vatikánu k soukromé audienci bratra Aloise, představeného komunity Taizé. Audience byla původně naplánována na konec března, ale z důvodu současné pandemie byla odložena.

Během tohoto půlhodinového setkání bratr Alois pověděl Svatému otci o tom, co se děje v Taizé, zvlášť o posledních etapách pouti důvěry na zemi a o tom, že bratři mohou po rozvolnění opatření v Taizé opět přijímat mladé lidi. Řekl mu také, jak encyklika Laudato Si’ podporuje úsilí a hledání komunity, mluvil o opatřeních na ochranu osob a přijímání uprchlíků v Taizé.

Bratr Alois dodal: „Jsem dojat především vřelým a bratrským přijetím papeže Františka. Nám v Taizé je jeho úřad velmi blízký a chtěl jsem mu říct, že se za něj velmi modlíme.“


(Foto: na fotografii se vztahují autorská práva)

Printed from: http://www.taize.fr/cs_article28397.html - 25 February 2021
Copyright © 2021 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France