Bezpečnostní opatření v Taizé

Zdravotní opatření

Při pobytu v Taizé budete potřebovat:

• Náležité zdravotní pojištění a/nebo jiné pojištění.
• Občané Evropské unie si s sebou přivezou Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC).
• Nezletilí s sebou musejí mít písemný souhlas rodičů, který budou mít neustále při sobě. V tomto dokumentu je jmenována osoba starší 18 let, která má za nezletilého zodpovědnost. Měla by být podrobně zpravena o zdravotním stavu nezletilého a v případě nutnosti udělit souhlas se zdravotním ošetřením.
• Všichni, kdo pravidelně užívají léky, si je s sebou musejí přivézt v dostatečném množství, tak aby jim vystačily na celou dobu pobytu.

V Taizé se nachází první pomoc:

• Zdravotní péči poskytuje kvalifikovaný zdravotnický personál, který sídlí v Taizé. Ve spolupráci s místními zdravotníky jim pomáhají další profesionální lékaři a sestry, kteří se právě účastní týdenních setkání.
• Všichni, kdo pracují na první pomoci, dodržují bezpečnostní opatření a určené postupy, zvlášť pokud se starají o nezletilé.
• Pokud máte zdravotní problémy, lidé na první pomoci vám pomohou anebo vám řeknou, co máte dělat. Pokud onemocníte, kontaktujte nejprve je.
• Nezletilým může být poskytnuta zdravotní péče pouze na základě písemného souhlasu zodpovědné osoby, která musí být neustále k dispozici na telefonu.

Poznámky:

• Pokud jste v nedávné době prodělali infekční chorobu, ujistěte se před tím, než přijedete do Taizé, že už nemůžete nikoho nakazit.
• Ujistěte se, že vaše očkování jsou stále účinná, zvlášť očkování proti tetanu.
• Zdravotní péče je ve Francii placená. Mějte to na paměti, pokud musíte využít místních zdravotnických služeb. To, zda vám uhrazená částka bude proplacena, závisí na vašem pojištění.

Printed from: https://www.taize.fr/cs_article28593.html - 20 June 2024
Copyright © 2024 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France