Espai per descarregar partitures i cants

Esteu a punt d’entrar al lloc web que us permetrà descarregar enregistraments de cants i partitures, administrat per eXultet-solutions a compte d’Ateliers et Presses de Taizé .

Aquest espai ja es troba en ple funcionament, tot i que esperem oferir-vos algunes millores ben aviat.

>>> Cliqueu aquí per continuar [http://www.exultet-solutions.com/shop/pages-main/partner_id-10/index.html].

Printed from: https://www.taize.fr/ca_article28639.html - 18 June 2024
Copyright © 2024 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France