Protecció de les persones a Taizé

Qüestions sanitàries

Per venir a Taizé heu de:

 • Tenir cobertura mèdica o una assegurança adequada.
 • Si viviu a la Unió Europea cal que porteu la Targeta Sanitària Europea (per als residents al Regne Unit, cliqueu aquí [http: //www.nhs.uk/NHSEngland/Health ...]).
 • Els joves menors de 18 anys han de portar el permís parental per escrit i dur-lo sempre a sobre. El permís designa una persona de més de 18 anys responsable de l’autoritat parental a Taizé. Aquesta persona haurà de conèixer totes les condicions mèdiques i podrà donar l’autorització legal per a intervenir mèdicament en cas d’urgència.
 • Tothom que necessiti prendre regularment una medicació s’haurà d’assegurar de disposar de prou reserves com per cobrir tota la durada de la seva estada.

A Taizé hi ha un punt de primers auxilis

 • Les cures mèdiques són administrades per personal mèdic qualificat resident a Taizé. Poden ajudar altres professionals sanitaris que estan de pas durant aquella setmana, en coordinació amb els serveis sanitaris de la regió.
 • Tots els professionals del punt de primers auxilis apliquen les mesures de seguretat i els protocols per a la protecció de les persones, especialment dels menors.
 • En cas de necessitats mèdiques, el personal és allà per ajudar-vos i orientar-vos. Si us plau, contacteu-los a ells en primer lloc si us trobeu malament.
 • Les cures mèdiques per als menors de 18 anys només es podran dur a terme amb l’acord per escrit de la persona en qui recau l’autorització parental, que sempre ha d’estar localitzable per telèfon.

Notes

 • Els participants que han passat recentment una malaltia infecciosa s’han d’assegurar que ja no són contagiosos abans de venir a Taizé.
 • S’han d’assegurar que les seves vacunes estan al dia, especialment la del tètanus.
 • Si heu de fer ús dels serveis mèdics locals tingueu en compte que a França la sanitat no és gratuïta i s’ha de pagar per avançat. Qualsevol reemborsament dependrà de la vostra assegurança.

Printed from: https://www.taize.fr/ca_article28807.html - 20 June 2024
Copyright © 2024 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France