Europos susitikimas Turine vyks 2021 m. gruodžio pabaigoje

Europos susitikimas Turine, apie kurį buvo paskelbta Vroclave 2019 m. gruodžio mėn. ir kuris dėl pandeminės situacijos buvo atidėtas metams, vyks nuo 2021 m. gruodžio 28 d. iki 2022 m. sausio 1 d.

Kadangi pandeminė situacija išlieka neaiški, dar negalime paskelbti tikslių susitikimo detalių. Jaunieji susitikimo dalyviai bus apgyvendinti arba šeimose, arba bendro apgyvendinimo vietose (parapijų centruose ir mokyklose). Vidurdienio pamaldos vyks miesto centro bažnyčiose, o vakarinės - parodų centre „Lingotto“. Rytinė programa vyks parapijose, o po pietų - teminiai susitikimai įvairiose miesto vietose.

Daugelis renginių bus transliuojama internetu. Tai suteiks galimybę dalyvauti tiems, kurie negalės atvykti į Turiną.

Išsamesnė informacija bus paskelbta rudens pradžioje, tačiau jau dabar būtų labai gerai žinoti norinčių dalyvauti jaunų žmonių skaičių. Todėl prašome tų, kurie ketina organizuoti į Turiną vykstančių jaunų žmonių grupę, kiek galima greičiau parašyti mums šiuo adresu: meetings taize.fr nurodant preliminarų grupės dydį, tai labai padės mums pasiruošti susitikimui.

Printed from: https://www.taize.fr/lt_article28815.html - 1 December 2021
Copyright © 2021 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France