Spotkanie online dla rodzin | małe grupy «Onlineda»

To spotkanie jest dedykowane rodzinom, które brały udział w programie «Onlineda» i chcą wraz z inymi rodzinami podzielić się przeżyciem tego spotkania podczas weekendu 28-30 sierpnia 2020. Jest ono przeznaczone dla rodziców z dziećmi w wieku od 3 do 14 lat (wystarczy zarejestrować się tylko raz jako rodzic reprezentujący rodzinę).

Ostateczny termin zgłoszeń

  • Niedziela 23 sierpnia. Aby zgłosić swój udział, prosimy skorzystać z formularza online [https://meet.taize.fr/register/meeting/81f18d02-a564-46be-8440-ecd57bccdb00].

Program

Piątek, 28 sierpnia

- Późnym popołudniem lub wczesnym wieczorem, program 1 dnia Noe i jego kwarantanna w arce: Piosenka [https://vimeo.com/431712816] / Kącik teatralny [https://vimeo.com/431691505] / Wymiana myśli
- 20:30 modlitwa wieczorna transmisja video na żywo z Taizé, poprzedzona słowem powitania

Sobota, 29 sierpnia

- rano (10:00), pierwsze spotkania w małych grupach
- 15:00 pytania/odpowiedzi z ekipą Olindy (Zoom)
- podczas popołudnia program 4 dnia Od szaleństwa do mądrości: Piosenka [https://vimeo.com/431799738] / Kącik teatralny [https://vimeo.com/431799965] / Wymiana myśli
- 20:30 modlitwa wieczorna transmitowana na żywo z Taizé, a następnie spotkanie w kościele z bratem Aloisem (z transmisją video)

Niedziela, 30 sierpnia

- rano w krajach, w których jest to możliwe uczestnictwo w lokalnych celebracjach liturgicznych
- podczas popołudnia: drugie spotkanie w małych grupach
- 20:30 modlitwa wieczorna transmitowana na żywo z Taizé (z transmisją video)


Spotkania w małych grupach dla rodzin

Proponujemy rodzinom możliwość udziału w małych grupach pozostając u siebie. Dotyczy to rodziców i ich dzieci (3-14 lat). Rodzice są w pełni odpowiedzialni za udział swoich dzieci.

  • Przed zgłoszeniem się rodzice, którzy chcą uczestniczyć ze swoimi rodzinami muszą zapoznać się z kartą użytkownika w języku francuskim [https://www.taize.fr/IMG/pdf/charter_familles_fr_08_2020.pdf] lub angielskim [https://www.taize.fr/IMG/pdf/charter_familles_en_08_2020.pdf].
  • Aby zgłosić swój udział, prosimy skorzystać z formularza online [https://meet.taize.fr/register/meeting/81f18d02-a564-46be-8440-ecd57bccdb00].
  • Aby przekazać nam swoją opinię, sugestię lub zgłosić niewłaściwe zachowanie, wyślij e-mail na adres olindateam taize.fr.

Printed from: https://www.taize.fr/pl_article28871.html - 20 September 2021
Copyright © 2021 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France