Sala d’exposició

Horaris d’obertura

La sala d’exposició a Taizé està oberta al públic cada dia durant tot l’any
- de 10:30 h (11:15 h el diumenge) a 12 h
- i de 14:30 h a 18:00 h.

Durant algunes setmanes, especialment a l’estiu, la sala tanca una mica més tard.

Printed from: https://www.taize.fr/ca_article28891.html - 7 December 2023
Copyright © 2023 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France