Info ajakirjanikele

Ajakirjanikud, kes otsivad täpsemat infot Taizé ja rahvusvaheliste noortekohtumiste kohta, võtke ühendust aadressil:
media
The Taizé Community, 71250 Taizé, France.
tel. (+33) 3 85 50 30 30
faks (+33) 3 85 50 30 15

Pressifotod

Pressi jaoks on olemas valik fotosid. Kui te soovite saada suure resolutsiooniga koopiaid nendest fotodest, siis võtke ühendust aadressil media ning märkige kirjas faili(de) nimi.
Videoid Ateliers et Presses de Taizé väljaannetest on võimalik saada samalt aadressilt.

Kui te soovite raamatutes avaldatud fotode kasutamisluba, siis võtke ühendust aadressil: editions

Printed from: http://www.taize.fr/et_article2891.html - 23 January 2021
Copyright © 2021 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France