Brolio Alois laiškas Baltarusijos jaunimui

Mieli draugai Baltarusijoje,

čia Taizé labai atidžiai sekame naujienas iš jūsų mylimos šalies. Šiuo metu jaučiamės labai artimi su jumis. Paminėjome jūsų šalį bendruomeninėje užtarimo maldoje. Kartu su broliais meldžiuosi už jus šiais žodžiais:

Prisikėlęs Kristau, tu žinai mūsų rūpesčius ir sunkumus. Tu nenuilstamai mums sakai: „nieko nebijokite, aš esu čia tarp jūsų“. Patikime tau Baltarusijos žmones, o ypač tuos, kurie kovoja už teisingumą ir laisvę. Būk su patiriančiais smurtą. Tu esi mūsų ramybė.

Stiprioje bendrystėje su jumis visais, broliškai

br. Alois

Laiškas PDF formatu.

Printed from: https://www.taize.fr/lt_article28924.html - 15 July 2024
Copyright © 2024 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France