Una setmana de silenci

Durant la seva estada a Taizé, alguns joves opten per passar una setmana en silenci. Prendre’s un temps per escoltar; a través de la pregària, de la lectura de la Bíblia i de la reflexió personal, pot donar un nou impuls i ajudar a descobrir més coses sobre la presència de Déu a les nostres vides.

Els joves que passen una setmana en silenci participen, com tothom, en les pregàries comunes. L’allotjament i els àpats es fan en un espai a part, reservat per al silenci. Cada dia, un dels germans o germanes proposa una reflexió bíblica. Aquells que ho desitgen poden reunir-se individualment amb un germà o germana. La resta del dia es passa en silenci, seguint els suggeriments proposats al matí a la introducció bíblica.

També és possible passar dos dies en silenci, de dijous al vespre a diumenge.

A l’arribada, indiqueu a l’equip de l’acollida que esteu interessats a passar la setmana en silenci. Una de les germanes o germans us ajudarà a triar la millor manera de passar la setmana.

Adults de més de 35 anys
Durant l’estiu, juliol i agost, hi ha un grup especial per a aquells que volen estar en silenci. La resta de l’any, els adults participen en el grup normal per a majors de 35 anys.

Printed from: https://www.taize.fr/ca_article28937.html - 25 July 2024
Copyright © 2024 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France