Európske stretnutie v Turíne sa bude konať na konci decembra roku 2021

Vzhľadom k pandémii COVID-19 bolo po konzultácii s miestnymi cirkevnými spoločenstvami a štátnymi úradmi rozhodnuté odložiť európske stretnutie v Turíne o rok. Bude sa konať od utorka 28. decembra 2021 do soboty 1. januára 2022.

Printed from: http://www.taize.fr/sk_article29002.html - 30 October 2020
Copyright © 2020 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France