Výnimočná udalosť v Taizé na konci roka 2020

Ako už bolo oznámené, európske stretnutie v Turíne sa odkladá o rok neskôr. Mladých ľudí vo veku 18-30 rokov pozývame, aby sa na konci roka 2020 zúčastnili mimoriadnej etapy púte dôvery na zemi.

Od 27. decembra 2020 do 1. januára 2021

Európske stretnutie mladých sa bude prvýkrát konať priamo v Taizé! Program bude zahŕňať obvyklé body programu:
- * Tri spoločné modlitby, každé ráno, na obed a večer
- * Biblické úvody a zdieľanie v skupinkách
- * Popoludňajšie workshopy
- * Nočná vigília za pokoj vo svete večer 31. decembra

Tí, ktorí majú záujem, môžu prísť do Taizé už o týždeň skôr (20.-27. decembra) a osláviť tu Vianoce. Mladí ľudia, ktorí prídu na tento "vianočný" týždeň do Taizé, sa môžu tiež zapojiť do príprav a organizácie európskeho stretnutia.

Prihlasovanie

Tak, ako je tomu pri ostatných európskych stretnutiach, aj tento rok sa budete môcť prihlásiť od polovice septembra do začiatku decembra. Je možné, že bude potrebné obmedziť počet účastníkov v súvislosti na možnostiach ubytovania počas pandémie.

Online iniciatíva

Časť programu bude podobne ako predtým online, aby sa mohli zapojiť mladí ľudia z celého sveta, ktorí nebudú môcť byť v Taizé fyzicky prítomní. Aby sme tieto aktivity mohli čo najlepšie zorganizovať, bude k dispozícii osobitná prihláška pre tých, ktorí sa tohto online programu budú chcieť zúčastniť. Bude teda možné zúčastniť sa európskeho stretnutia tak v Taizé ako aj po celom svete.

Modlitby na rôznych miestach na začiatku januára

Mladí ľudia, ktorí prídu do Taizé, aby sa tu zúčastnili európskeho stretnutia, sú pozvaní, aby sa vrátili do svojej krajiny spoločne s jedným alebo dvoma bratmi a po príchode domov, počas víkendu 2.-⁠3. januára alebo po ňom, pripravili spoločnú modlitbu. Ďalšie informácie nájdete na tejto stránke.

Printed from: https://www.taize.fr/sk_article29003.html - 22 September 2023
Copyright © 2023 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France