Púť dôvery na začiatku roka 2021

Mladí ľudia, ktorí sa zúčastnia európskeho stretnutia v Taizé, sú pozvaní, aby sa vrátili do svojej krajiny spoločne s jedným alebo dvoma bratmi a aby po príchode domov, na začiatku januára 2021, pripravili spoločnú modlitbu.

Púť dôvery bude pokračovať na mnohých miestach

Po prvýkrát sa budú konať modlitby so spevmi z Taizé súčasne na mnohých miestach Európy, a to v sobotu 2. januára, nedeľu 3. januára alebo v nasledujúcich dňoch. Bude to možnosť modliť sa na začiatku roka za pokoj vo svete a tiež odovzdať všetkým, ktorí si to budú želať, to, čo sme zakúsili počas európskeho stretnutia v Taizé.

Usporiadať modlitbu vo svojej krajine

Už onedlho bude zverejnený zoznam miest, kde sa budú konať modlitby. Ak svoju krajinu na zozname nenájdete, môžete sa ponúknuť, že modlitbu pripravíte vy. Napíšte bratovi, ktorý sa stará o prijatie mladých z vašej krajiny, alebo nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu na prayers taize.fr. Chceli by sme, aby sa skôr než na mnohých rôznych miestach modlitba konala v každej krajine len v jednom meste. Ak by ste chceli pripraviť modlitbu na hranici medzi niekoľkými krajinami, napíšte nám.

Prípravy a program

Zatiaľ čo bratia netrpezlivo očakávajú cestu do čo najviac európskych krajín a zúčastnia sa v nich spoločných modlitieb, mladí ľudia, ktorí tieto modlitby budú organizovať, budú na seba musieť prevziať zodpovednosť za veľkú časť príprav. To znamená nájsť kostol, stretnúť sa s predstaviteľmi rôznych kresťanských cirkví a pozvať ich na túto spoločnú modlitbu, nacvičiť spevy a pripraviť miesto k modlitbe. Na jeseň zverejníme ďalšie informácie a návrh programu, ktoré by v prípravách mohli byť nápomocné.

Inde vo svete

Z rôznych dôvodov sa bratia budú môcť zúčastniť modlitieb iba v krajinách Európy, hoci samozrejme je možné, aby sa mladí ľudia z celého sveta k tejto iniciatíve pripojili vo svojej krajine. Zoznam bude obsahovať informácie o všetkých modlitbách, o ktorých budeme informovaní.

Printed from: http://www.taize.fr/sk_article29004.html - 29 October 2020
Copyright © 2020 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France