Zaštita osoba u Taizéu

Praksa

Ovaj članak objašnjava prakse zaštite sudionika za vrijeme susreta u Taizéu, bilo da su oni mlađi ili stariji od 18 godina.

1. Različite odgovornosti prema mladima od 15 do 17 godina

- Pravni staratelji [1] mlađih od 18 godina koji sudjeluju na susretima u Taizéu moraju dati svoj pismeni pristanak za sudjelovanje njihovog djeteta na susretima. Moraju odrediti nekoga starijeg od 18 godina kao odgovornog za ovu mladu osobu. Pravni staratelj mora biti dostupan u svakom trenutku za medicinska pitanja ili pitanja discipline koja se tiču njihovog djeteta.
- Vođe grupa [2] mora osigurati da svi mlađi od 18 godina koji putuju u grupi nose sa sobom dokument potpisan od strane njihovih zakonskih skrbnika kojim skrbnici ovlašćuju za odgovornost, u slučaju hitnih pitanja, osobu stariju od 18 godina a koja dolazi u istoj grupi. Ova osoba odmah obavještava zakonskog skrbnika u slučajevima takvih pitanja. Vođa grupe mora biti posebno pažljiv vezano uz sigurnosti djece mlađe od 18 godina. Posebno brine da članovi grupe ne napuštaju mjesto Taizé i da potpuno sudjeluju u predloženom programu.
- Ako zakonski skrbnik nije prisutan u Taizéu, za mlađe od 18 su odgovorni stariji od 18 godina koje je odabrao njihov zakonski skrbnik. Ova osoba može biti vođa grupe ili netko treći. Osoba s ovom odgovornošću trebala bi obavijestiti zakonskog skrbnika o svim poteškoćama s kojima se susreće njihovo dijete, održavajući usku vezu s vođom grupe.
- U vrijeme razgovora u malim grupama, imenovani ljudi, po mogućnosti u dobi 20-29 godina ili ako je to nemoguće stariji od 30 godina, imenovani kao „kontakt osoba“, pomažu animirati grupe zajedno s osobom koja vodi biblijski uvod. Vođe skupina nastavljaju to vrijeme osiguravati da njihova mladež sudjeluje i zadržavaju odgovornost zaštite prema onima koji su im pod skrbništvom. Oni također pripremaju kontakt ljude za njihovu ulogu i osiguravaju im siguran rad s mlađim od 18 godina.

1.1 Nekoliko osnovnih pravila za pratnju mladih u dobi od 15-17 godina u Taizéu

Poštovanje

- Uvijek poštujte integritet mlade osobe u svoj svojoj raznolikosti.
- Zlostavljanje se može očitovati na različite načine i može uključivati neprimjerene aktivnosti ili igre, koje dovode do podsmijeha ili ponižavanja, čak i ako to nije bila primarna namjera.
- Pobrinite se da se mlada osoba osjeća dobrodošlim i sa slabostima koje podnosi.
- Ne vršite pritisak na mlade da otkriju tajne ili bilo što što im nije neugodno tijekom dijeljenja.
- Koristite prikladan jezik i ponašanje - na primjer, ne pušite za vrijeme dijeljenja.
- Svako neprimjereno korištenje interneta, uključujući i društvenih mreža, mora se izbjegavati u svakom trenutku.
- Suzdržite se od svakog uznemiravanja, od svakog seksualnog uznemiravanja, uključujući „Sexting“ [3] što je sve kažnjivo prema francuskom zakonu.
- Ne tražite kontakt podatke ili profile na društvenim mrežama mladih ispod 18 godina izvan grupe s kojom ste putovali.

Budnost

- Ne napuštajte mjesto Taizé osim ako osoba koja vodi Biblijski uvod to izričito ne sugerira.
- Nikada se ne izolirajte s jednom mladom osobom izvan vidnog polja grupe.
- Ako trebate posebno saslušati jednu mladu osobu, učinite to ostajući ispred očiju drugih.
- Svaka konzumacija alkohola ili droga mora se prijaviti.

2. Različite odgovornosti prema osobama starijim od 18 godina, posebno onima koji su ranjivi

- Voditelji grupa osiguravaju da je svaka ranjiva osoba starija od 18 godina prikladno pripremljena i popraćena. Vođa grupe mora biti posebno oprezan zbog sigurnosti ovih ranjivih odraslih osoba.
- Ako je puno sudjelovanje u predloženom programu problematično za takve ljude ili postoje posebne potrebe za smještajem, skupina bi to trebala spomenuti prilikom prijave. Ako osoba postane ranjiva tijekom boravka, vođa grupe odmah razgovara s bratom koji radi u „Casa“.¬
- Ako su ranjive odrasle osobe pod zakonskim starateljstvom, tada moraju na registraciji navesti zašto su pod starateljstvom, uz navođenje kontakt podataka svog staratelja. Skrbnik tada mora poslati dokument, čiji će sadržaj ostati povjerljiv, na taize.safeguarding protonmail.com s obrazloženjem što je toj osobi moguće i koje posebne mjere opreza koje treba poduzeti. Ako je ta osoba dio grupe, vođa grupe mora biti posebno pažljiv zbog sigurnosti te osobe.
- Vođa grupe trebao bi potaknuti određene mlade ljude iz njihove skupine u dobi od 18-29 godina da djeluju kao „kontakt osobe“, kako bi olakšali rad u malim skupinama zajedno s osobom koja vodi biblijski uvod. Vođe skupina nastavljaju to vrijeme osiguravati da njihova mladež sudjeluje u progamu i zadržavaju odgovornost zaštite prema onima koji su im pod skrbništvom. Oni, također, pripremaju kontakt osobe za njihovu ulogu i osiguravaju im siguran rad s drugim mladima.

2.1 Nekoliko osnovnih pravila koja prate ljude starije od 18 godina, posebno one koji su ranjivi

Poštovanje

- Uvijek poštujte integritet ljudi u svoj svojoj raznolikosti.
- Zlostavljanje se može očitovati na različite načine, a uključuje i neprimjerene aktivnosti ili igre, koje dovode do podsmijeha ili ponižavanja, čak i ako to nije bila primarna namjera.
- Vodite računa da se ljudi osjećaju dobrodošli i sa slabostima koje nose.
- Ne vršite pritisak na ljude da otkriju tajne za vrijeme dijeljenja u grupama.
- Koristite prikladan jezik i ponašanje - na primjer, ne pušite za vrijeme dijeljenja u grupama.
- Svako neprimjereno korištenje interneta, uključujući i društvene mreže, mora se izbjegavati u svakom trenutku.
- Suzdržite se od svakog uznemiravanja, od svakog seksualnog uznemiravanja, uključujući „Sexting“ [4] što je sve kažnjivo prema francuskom zakonu.
- Ne vršite pritisak na ljude za kontaktnim podacima ili profilima na društvenim mrežama.

Budnost

- Uvijek provjerite s bratom ukoliko želite napustiti mjesto Taizéa.
- Obavezna je prijava konzumiranje droga ili prekomjerna konzumacija alkohola.

[1Pravni staratelj može biti jedan (ako je skrbnik samo jedan roditelj)) ili oba roditelja (ako se skrbništvo dijeli) ili netko koga odgovarajuća tijela imenuju kao staratelja.

[2Vođa grupe je osoba starija od 18 godina koja dovodi grupu mladih ljudi i koja je odgovorna za njih tijekom boravka u Taizéu

[3Sexting je slanje, primanje ili prosljeđivanje poruka, fotografija ili slika sa seksualnim sadržajem.

[4Sexting je slanje, primanje ili prosljeđivanje poruka, fotografija ili slika sa seksualnim sadržajem.

Printed from: https://www.taize.fr/hr_article29019.html - 20 June 2024
Copyright © 2024 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France