Pilgrimsfärd till Det heliga landet

Praktisk information

Under Europamötet för unga i Polen berättade broder Alois att det kommer att ordnas en pilgrimsfärd till Det heliga landet. Detta nya steg på pilgrimsfärden för tillit förbereds av Taizékommuniteten i samarbete med The Tantur Ecumenical Institute och flera kyrkor i Deta heliga landet och kommer att äga rum 2022 – vi hoppas kunna meddela de exakta datumen i slutet av 2020. Mer information kommer under de närmaste veckorna och månaderna, men här finns redan lite grundinformation.

Datum

  • På grund av Covid-19-pandemin har den pilgrimsfärd som var planerad till februari 2021 skjutits upp till 2022. Vi hoppas kunna meddela exakta datum i slutet av 2020.

Åldrar

  • För unga vuxna som är mellan 18 och 35 år.

Inkvartering

  • Så långt det är möjligt kommer inkvartering att ske hos familjer i Det heliga landet. Ta med en varm sovsäck och ett liggunderlag eller en luftmadrass.

Program

  • Besök vid de viktigaste platserna i Jerusalem och dess omgivningar i pilgrimsfärdsanda. Gemensam bön morgon, middag och kväll, bibelreflektion, samtal i smågrupper med unga vuxna från olika delar av världen och med kristna från Det heliga landet. En dag vid Galileiska sjön (Tiberias sjö) och en bön i Nasaret. Fler kristna från Det heliga landet ansluter till mötet torsdag—söndag. Förmiddagsprogrammet de dagarna kommer att vara ungefär som förmiddagsprogrammet under ett Europamöte. På eftermiddagarna: middagsbön och kvällsbön i olika kyrkor i Jerusalem. Eftermiddagarnas teman kommer ofta att ha anknytning till de platser där vi samlas.

Kostnader

  • Det är för tidigt att uppge en exakt kostnad, men troligen kommer ungefär 120 Euro att kunna täcka möteskostnaden inklusive transporter och måltider i Det heliga landet.

Anmälan

  • Gör gärna en första anmälan så snart du kan. Skriv till holyland2021 taize.fr. Kom ihåg att skicka med ditt passnummer. Vi kommer att kontakta dig och berätta hur du gör klart din anmälan. Köp ingen flygbiljett innan du har fått bekräftat att din anmälan är godkänd.

Flyg

  • Du flyger till Tel Aviv (en timmes resa från Jerusalem) där ett välkomstteam står redo att hjälpa dig vidare.

Visum

  • Du behöver ett pass för att komma in i Israel. Kontrollera att ditt pass är giltigt minst sex månader efter din hemresedag. Om du inte har något pass, ansök om ett i god tid. Ta reda på om medborgare i ditt hemland behöver visum för att komma in i Israel. EU-medborgare behöver inte visum. Israel stämplar inte längre pass, men när man kommer till flygplatsen i Tel Aviv får man en pappersremsa som man måste lämna in när man sedan reser ut ur landet.

Besök i Taizé före denna pilgrimsfärd


Se också: Messages from Church Leaders.

Printed from: https://www.taize.fr/sv_article29302.html - 2 December 2021
Copyright © 2021 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France