Mapa de carreteres

Taizé - Coordenades de GPS: Lat/Lon: N46.51355 E4.67708 UTM: 31T 628650 5152490

Adreça postal: Communauté de Taizé, 71250 TAIZÉ, France.

Atenció! Hi ha més d’una localitat a França que porta el nom de Taizé! Assegureu-vos d’especificar el codi postal correcte quan entreu l’adreça al vostre sistema de navegació GPS:
«71250 Taizé»

Arribar a Taizé amb Google Maps [https://goo.gl/maps/xNMEQQnPSLz].

Printed from: https://www.taize.fr/ca_article29317.html - 29 May 2023
Copyright © 2023 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France