Znaleźć siłę wewnętrzną, która pozwoli nam iść naprzód

Środa 28 października | Taizé, kościół Pojednania

Od zeszłego tygodnia licznie przyjeżdżacie do Taizé z różnych regionów Francji z okazji świąt Wszystkich Świętych. My, bracia, cieszymy się, że możemy Was przyjąć - tym bardziej teraz, kiedy przeżywamy trudny czas w związku z sytuacją zdrowotną.

Pragnę również podziękować towarzyszącym wam dorosłym, którzy tak dobrze przygotowali ten pobyt z wami: księżom i pastorom, siostrom i świeckim odpowiedzialnym za wasze duszpasterstwa i szkoły. Dzisiejszego wieczoru pozdrawiam w szczególności bpa d’Ornellasa, arcybiskupa Rennes, bpa Ulricha, arcybiskupa Lille i biskupa Christory’ego, biskupa Chartres, którzy towarzyszą wam w tych dniach.

Od ubiegłego tygodnia, wraz z moimi braćmi, jesteśmy pod wrażeniem tego, jak bardzo pomagacie nam, przestrzegając zasad ochrony sanitarnej i „gestów ochronnych”, które są wyrazem troski o innych. Oczywiście, niektóre z tych środków są dla nas bardzo uciążliwe, ale tylko w ten sposób możemy kontynuować przyjmowanie gości w Taizé. Dziękuję więc każdej i każdemu z was!

Tak, ten okres, przez który przechodzimy, jest bardzo trudny. Do i tak już wielkich problemów społecznych w tak wielu krajach, do pogarszającej się kryzysowej sytuacji klimatycznej, doszły ogromne wyzwania związane z pandemią koronawirusa i jej wielorakimi konsekwencjami.

W tej sytuacji niektórzy z was zastanawiają się: czy można kontynuować w domu to, czego próbujemy tutaj doświadczyć? Czy można wytrwać w modlitwie i nadziei? Możemy mieć czasem poczucie, że jesteśmy zdani na siebie samych, że czasami Bóg jest tak daleko.

Myślę, że szczególnie wam, młodym ludziom, bardzo trudno jest dzisiaj przewidzieć przyszłość, nawet bardzo bliską. Wielu z was uczy się, zdobywa wykształcienie, nie mając pewności, że później będzie można znaleźć pracę. Jak więc tworzyć jakiś życiowy projekt?

Oczywiście, w Taizé nie mamy do zaoferowania łatwych rozwiązań. Ale my, bracia, chcielibyśmy, abyście odnaleźli tutaj wewnętrzną siłę, która pozwoli wam z odwagą patrzeć w przyszłość. Kiedy wsparcie, które oferuje nam społeczeństwo, słabnie, tym ważniejsze staje się znalezienie w sobie wewnętrznej siły, która pozwala nam iść dalej.

Aby znaleźć taką wewnętrzną siłę, wydaje mi się, że zawsze możliwy jeden sposób: skierować wzrok na Chrystusa Jezusa. Poznać Go lepiej, odkryć w Ewangelii spotkania, które naznaczyły Jego życie, skierować się ku Niemu z naszymi radościami i smutkami: i stopniowo Jezus staje się przyjacielem, któremu możemy wszystko powierzyć.

Chrystus, kiedy był młody, dokonał fundamentalnego wyboru, który ukierunkował całą jego egzystencję: całe swoje zaufanie pokładać w miłości Boga. A przez Jezusa my z kolei możemy otrzymać tę Bożą miłość, która przerasta wszystko, co możemy sobie wyobrazić.

W każdy weekend w Taizé podążamy we wspólnej modlitwie paschalną drogą Jezusa: w piątek jest to modlitwa wokół krzyża; w sobotę światło Zmartwychwstania; w niedzielę celebracja obecności Chrystusa w Eucharystii. Ponieważ większość z was wyjeżdża już w piątek, modlitwę wokół krzyża zaplanowaliśmy na dziś wieczór.

Zwykle modlitwa ta pozwala wszystkim, którzy tego pragną, modlić się, opierając czoło na krzyżu, by w ten sposób powierzyć Chrystusowi brzemiona ciążące nam i innym. Dziś wieczorem, ze względu na konieczność przestrzegania zasad sanitarnch, musimy z tego zrezygnować, ale wspólnie przeżyjemy inny znak: to nie my pójdziemy do krzyża, ale bracia przeniosą go w procesji przez kościół. Będzie to znak, że zmartwychwstały Chrystus przyłącza się do nas w naszych smutkach i próbach.

Razem z moimi braćmi będziemy modlić się w tych dniach w intencjach, które dziś zapisaliście i które złożyliście pod krzyżem.

Tak, odnawianie dzień po dniu zaufania do Chrystusa może dać nam wewnętrzną siłę i odwagę do wytrwania. Nawet w obliczu trudności, nawet mając bardzo małą pewność co do przyszłości, możemy kontynuować krok za krokiem naszą drogę przez życie, z przeświadczeniem, że zmartwychwstały Chrystus jest zawsze z nami.

Printed from: https://www.taize.fr/pl_article29497.html - 1 August 2021
Copyright © 2021 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France