Protecció de les persones a Taizé

Els nostres compromisos

La política de la protecció de les persones à Taizé

A Taizé, ens comprometem a:
- A fer tot el possible per promoure un ambient de seguretat.
- Avançar cap a una designació cada vegada més segura de les persones que tenen una responsabilitat en les trobades de Taizé i ajudar-les en la seva tasca.
- Respondre immediatament a tota qüestió o incidència relacionada amb la protecció de les persones.
- Mostrar cura pastoral, amb absolut respecte per les obligacions legals pertinents, cap a les víctimes/supervivents d’abús o agressió i cap a qualsevol altra persona afectada que es trobi a Taizé.
- Assumir les nostres responsabilitats sobre aquells que representin un perill per als altres.

A Taizé, vetllarem per:
- Fer tot el possible per mantenir un lloc segur i acollidor per a tothom.
- Disposar d’un equip dedicat a la protecció de les persones, format per representants de les diferents comunitats presents a Taizé i també per persones externes.
- Reforçar la nostra atenció a designar, formar i assistir de manera segura les persones que participen en l’organització de les trobades, sigui quin sigui el seu nivell de responsabilitat, perquè adquireixin la confiança i les competències necessàries per reconèixer i respondre a les situacions d’abús.
- Assegurar-nos que els organitzadors estan coberts per una assegurança de responsabilitat civil adequada.
- Escoltar i prendre seriosament qualsevol persona que senyali casos d’abús o agressió.
- Davant de possibles inquietuds en relació a la protecció de les persones, prendre les mesures que calgui per protegir infants i adults, en col·laboració amb els responsables de grup, els representants legals i les autoritats civils.
- Prestar una atenció especial a les víctimes/supervivents que desitgin comunicar la seva experiència, sigui quin sigui el tipus d’abús i independentment del lloc i l’època dels fets.
- Vigilar amb cura i atenció qualsevol membre de la comunitat, voluntari o persona implicada en l’organització de les trobades que pugui representar un risc per als infants o els adults, mantenint la confidencialitat adequada i garantint la seguretat de tothom.
- Assegurar que es posen en marxa les polítiques de protecció de les persones, els procediments i pràctiques a seguir i l’avaluació de riscos, i que es revisen anualment durant el mes de febrer.
- Revisar regularment la implementació efectiva de les polítiques, els procediments i les pràctiques a seguir per a la protecció de les persones.
- Aplicar i revisar regularment totes les qüestions relatives a la salut i a la seguretat en l’organització de les trobades.

Printed from: https://www.taize.fr/ca_article29558.html - 29 November 2023
Copyright © 2023 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France