Covid-19 | Očkovaní a testování

Od 18. července bude nutné, aby účastníci setkání v Taizé předkládali potvrzení o bezinfekčnosti ve formě jednotného evropského certifikátu. Toto potvrzení se vydává těm, kdo mají ukončené očkování proti covidu-19, negativní test nejvýše 72 hodin starý nebo mohou doložit, že onemocnění prodělali.
  • Občané Evropské unie najdou informace o tom, kde získat "covid pas" na této stránce [https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_cs]. Pokud pocházíte ze země mimo EU, zjistěte si u svých úřadů, jak dané potvrzení získat.
  • Od 15. srpna se bude covid pas kontrolovat dvakrát týdně, tedy ve dni příjezdu a pak ve středu odpoledne. Ti, kdo nejsou očkovaní a budou potřebovat v polovině týdne test, si mohou zdarma nechat udělat antigenní test na první pomoci. (Pozor: Tento test je platný pouze v Taizé. Do systému covidpasů se nezanáší.)
  • Vždy koncem týdne budou mít možnost nechat si udělat PCR test ti, kdo to před návratem domů potřebují. (Ti, kdo nemají francouzské zdravotní pojištění, za test budou muset zaplatit přibližně 50 eur.)

Printed from: https://www.taize.fr/cs_article29740.html - 28 September 2021
Copyright © 2021 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France