Trobada europea a Taizé i en línia

Llibret de cants

Aquí hi trobareu el llibret de cants per a la trobada de Cap d’Any. Inclou els cants de les pregàries retransmeses en directe des de Taizé, al migdia i al vespre. Per a les pregàries del matí [https://www.taize.fr/ca_article29833.html] us animem a adaptar els cants a cada circumstància local.

Llibret en format PDF

PDF - 4.5 MB

Els números indicats fan referència al llibret "Chants de Taizé 2020-2021" [https://shop.taize.fr/books/songbooks/chants-de-taize.html].


Nota

  • Els drets d’autor d’aquests cants estan protegits per © Ateliers et Presses de Taizé.
  • Podeu fer còpies d’aquest llibret de cants només en el marc de la trobada europea a Taizé i en línia. El llibret ha de ser reproduït totalment i sense cap modificació.
  • Per qualsevol altre ús, contacteu amb Ateliers et Presses de Taizé. (Per a més informació sobre els drets d’autor, consulteu aquesta pàgina [http://www.taize.fr/en_article114.html]).

Printed from: https://www.taize.fr/ca_article29877.html - 28 September 2021
Copyright © 2021 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France