Evropsko srečanje v Taizéju in na spletu

Program za jutranje molitve

Na tej strani boste našli predlagani program za jutranje molitve na srečanjih konec leta. Predlagane pesmi so le predlogi: izbor pesmi prilagodite glede na krajevne okoliščine.

Ponedeljek zjutraj, 28. 12.

2 Spev 2 — na primer Venite, exultemus Domino

Psalm 72

(na primer zAlleluia 22)

 1. O Bog, daj svoje sodbe kralju, svojo pravičnost kraljevemu sinu. Naj sodi tvoje ljudstvo po pravičnosti, tvoje nesrečnike po pravici.
 2. V njegovih dneh naj cveti pravični in obilje miru, dokler ne ugasne luna.
 3. Kralji iz Taršíša in z otokov naj izročajo darove, kralji iz Sabe in Sebe naj prinašajo davek. Vsi kralji naj se mu klanjajo, vsi narodi naj mu služijo.
 4. Zakaj rešil bo ubogega, ki kliče na pomoč, nesrečnega, ki nima pomočnika. Sočutje bo imel do slabotnega in ubogega, odrešil bo duše ubogih.
 1. Naj živi, naj mu dajejo zlato iz Sabe, zanj naj vedno kdo moli, ves dan naj ga blagoslavlja.

Berilo

Ko je bil Jezus rojen v Betlehemu v Judeji v dneh kralja Heroda, so prišli modri z Vzhoda v Jeruzalem in govorili: »Kje je ta, ki se je rodil kot judovski kralj? Videli smo namreč, da je vzšla njegova zvezda, in smo se mu prišli poklonit.« Ko je kralj Herod to slišal, se je vznemiril in ves Jeruzalem z njim. Sklical je vse vélike duhovnike in pismouke ljudstva ter pri njih poizvedoval, kje je rojen Mesija. Rekli so mu: »V Betlehemu v Judeji, kajti takóle je pisano po preroku: In ti, Betlehem, dežela Judova, nikakor nisi najmanjši med Judovimi voditelji; iz tebe bo namreč prišel vodnik, ki bo pasel moje ljudstvo Izraela.«
Tedaj je Herod skrivaj poklical modre in od njih natančno poizvedel o času, ko se jim je prikazala zvezda. Nato jih je poslal v Betlehem in rekel: »Pojdite in natančno raziščite glede deteta. Ko ga najdete, mi sporočite, da se mu pojdem tudi jaz poklonit!« Po kraljevih besedah so se modri odpravili na pot; in glej, zvezda, ki so jo videli vziti, je šla pred njimi, dokler ni obstala nad krajem, kjer je bilo dete. Ko so zagledali zvezdo, so se silno razveselili. Stopili so v hišo in zagledali dete z Marijo, njegovo materjo. Padli so predenj in ga počastili. Odprli so svoje zaklade in mu darovali zlata, kadila in mire. In ker so bili v sanjah opomnjeni, naj ne hodijo nazaj k Herodu, so se po drugi poti vrnili v svojo deželo.
Mt 2,1-12

Spev

— na primer Nebeško kraljestvo

Tišina

Molitev

Jezus, naše zaupanje, tvoj Evangelij prinaša tako čudovito upanje, da bi se radi do konca razdali, zato da bi ti sledili. Neustavljivo se poraja vprašanje: kje je izvir takšnega upanja? Najdemo ga v tem, da se prepustimo tebi, Kristus.

Prošnje

(na primer z Gospodi C)

 1. O Kristus, Božji Sin, ti si bil predno je nastal svet, prišel si na zemljo, da bi nas vse rešil: naredi nas priče te vesele novice.
 2. Sonce pravičnosti, ti zasijal si iz Očetovega srca in osvetlil vesolje; prinesi luč vsem, ki sedijo v temi in smrtni senci.
 1. Postal si majhen otrok, položen v jasli: obnovi v nas otroško preprostost.
 2. Kralj slave, sprejel si nedojemljivo ponižanje: daj nam uboga srca.
 1. Postal si naš živi kruh in nam dal večno življenje: razveseli naša srca s svojo Evharistijo.

Očenaš

Spev

– na primer V gospodu (El Senyor)in Jesu redemptor


Torek zjutraj, 29. 12.

Spev

– na primer Laudemus Deum

Ps 112

(in na primer z Alleluia 22)

 1. Blagor možu, ki se boji Gospoda, z njegovimi zapovedmi ima veliko veselje. Mogočen bo v deželi njegov zarod, rod iskrenih bo blagoslovljen.
 2. Iskrenim zasije luč v temi: milostljiv, usmiljen in pravičen.
 3. Dobro je možu, ki je milostljiv in posoja, ki svoje reči ureja pravično. Zakaj na veke ne bo omahnil, za večen spomin bo pravični.
 1. Ne boji se zlobne govorice, njegovo srce je trdno, gotovo v Gospodu. Njegovo srce je stanovitno, ne boji se.
 2. Razsul je, dal je ubogim; njegova pravičnost ostane na veke.

Berilo

Tedaj je vstal neki učitelj postave, in da bi ga preizkušal, mu je rekel: »Učitelj, kaj naj storim, da dosežem večno življenje?« On pa mu je dejal: »Kaj je pisano v postavi? Kako bereš?« Ta je odgovoril: »Ljubi Gospoda, svojega Boga, iz vsega srca, z vso dušo, z vso močjo in z vsem mišljenjem, in svojega bližnjega kakor samega sebe.« »Prav si odgovoril,« mu je rekel, »to delaj in boš živel.« Ta pa je hotel sebe opravičiti in je rekel Jezusu: »In kdo je moj bližnji?« Jezus je odgovoril: »Neki človek je šel iz Jeruzalema v Jeriho in je padel med razbojnike. Ti so ga slekli, pretepli, pustili napol mrtvega in odšli. Primerilo pa se je, da se je vračal po tisti poti domov neki duhovnik; videl ga je in šel po drugi strani mimo. Podobno je tudi levit, ki je prišel na tisti kraj in ga videl, šel po drugi strani mimo. Do njega pa je prišel tudi neki Samarijan, ki je bil na potovanju. Ko ga je zagledal, se mu je zasmilil. Stopil je k njemu, zlil olja in vina na njegove rane in jih obvezal. Posadil ga je na svoje živinče, ga peljal v gostišče in poskrbel zanj. Naslednji dan je vzel dva denarija, ju dal gostilničarju in rekel: ›Poskrbi zanj, in kar boš več porabil, ti bom nazaj grede povrnil.‹ Kaj se ti zdi, kateri od teh treh je bil bližnji tistemu, ki je padel med razbojnike?« Oni je dejal: »Tisti, ki mu je izkazal usmiljenje.« In Jezus mu je rekel: »Pojdi in ti delaj prav tako!«
(Lk 10, 25-37)

Spev

– na primer Kjer dobrota je

Tišina

Molitev

Bog vse večnosti, odpri v nas vrata usmiljenja. Razumemo da volja tvoje ljubezni ni postava vgravirana na kamnitih tablah. Je goreča ljubezen, zapisana v naših srcih.

Prošnje

(na primer z Gospodi C)

 1. Naj tvoj mir sije med nami, tvoja ljubezen pa naj nas osvobodi, te prosimo Gospod.
 2. Vodi svojo Cerkev po poti Evangelija; naj jo tvoj Sveti Duh ohranja sprejemajočo..
 1. Molimo za voditelje narodov; naj bodo voljni širiti pravico in svobodo.
 2. Za vse bolne, za vse, ki ne morejo biti deležni nege, ki jo potrebujejo, te prosimo Gospod.
 3. Za vse, ki delajo s tujci in osamljenimi, te prosimo Gospod.
 4. Za našo državo, naj bomo kristjani v njej priče upanja in nosilci edinosti, te prosimo Gospod.

Očenaš

Spev

– na primer Christe, lux mundi in Daj nam mir


Sreda, 30. 12.

Spev

— na primer Zahvaljujte se Kristusu

Psalm 104

(na primer z Alleluia 22)

 1. Vsa bitja čakajo nate, da jim daš hrano ob pravem času: daješ jim, pobirajo, odpreš svojo roko, nasičena so z dobrinami.
 2. Gospod, pošlješ svoj dih, ustvarjena so, in prenoviš obličje zemlje.
 3. Gospodova slava naj traja na veke, Gospod naj se veseli nad svojimi deli.
 4. Pel bom Gosodu v svojem življenju, igral bom svojemu Bogu, dokler bom bival.
 5. Naj mu bo prijetna moja pesem, jaz se bom veselil v Gospodu. Slávi, moja duša, Gospoda.

Berilo

Jezus je rekel: »Če me ljubite, se boste držali mojih zapovedi; jaz pa bom prosil Očeta in dal vam bo drugega Tolažnika, da bo ostal pri vas vekomaj: Duha resnice, ki ga svet ne more prejeti, ker ga ne vidi in ne pozna. Vi ga poznate, ker ostaja pri vas in bo v vas. Ne bom vas zapustil sirot, prišel bom k vam. Še malo in svet me ne bo več videl, vi pa me boste videli, ker jaz živim in živeli boste tudi vi. Tisti dan boste spoznali, da sem jaz v Očetu in vi v meni in jaz v vas. Kdor ima moje zapovedi in se jih drži, ta me ljubi; kdor pa me ljubi, tega bo ljubil moj Oče, in tudi jaz ga bom ljubil in se mu razodel.« Juda (ne Iškarijot) mu je rekel: »Gospod, kaj se je zgodilo, da se hočeš razodeti nam, ne pa svetu?« Jezus je odgovoril in mu rekel: »Če me kdo ljubi, se bo držal moje besede in moj Oče ga bo ljubil. Prišla bova k njemu in prebivala pri njem. Kdor me ne ljubi, se ne drži mojih besed; in beseda, ki jo slišite, ni moja, ampak od Očeta, ki me je poslal.
( Jn 14,15-24)

Spev

— na primer Tui amoris ignem

Tišina

Molitev

Jezus, naš mir, po Svetem Duhu vedno prihajaš k nam. V globinah naše duše je prisotno čudenje nad tvojo navzočnostjo. Naša molitev je izjemno uboga, vendar ti moliš v tem molku naših src.

Prošnje

(na primer z Gospodi C)

 1. Gospod, naredi nas za tempelj Svetega Duha, te prosimo, Gospod.
 2. Nakloni nam darove Duha: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, prijaznost, zvestobo, te prosimo, Gospod.
 3. Pošlji Duha Tolažnika vsem, ki so v težavah in stiski, te prosimo, Gospod.
 4. Pošlji Duha Tolažnika vsem, ki so žrtve nepravičnosti, te prosimo, Gospod.
 5. Obvaruj vse narode sovraštva in vojne, te prosimo, Gospod.
 6. Z dihom svojega Duha združi vse narode, te prosimo, Gospod.

Očenaš

Spevi

— na primer Let all who are thirsty come in Da pacem… in diebus


Četrtek zjutraj, 31. 12.

Spev

— na primer Hvalite vsi rodovi

Psalm 96

(na primer z Alleluia 22)

 1. Pojte Gospodu novo pesem, pojte Gospodu, vsa zemlja! Pojte Gospodu, njegovo ime slavite.
 2. Oznanjujte dan za dnem njegovo odrešenje! Pripovedujte med narodi o njegovi slavi, med vsemi ljudstvi o njegovih čudovitih delih!
 3. Naj se veselijo nebesa, zemlja naj se raduje, naj buči morje in kar ga napolnjuje.
 4. Naj vriska od veselja polje in vse, kar je na njem, tedaj naj vriskajo vsa drevesa v gozdu pred Gospodom, ker prihaja.
 5. Gospod prihaja sodit zemljo. Sodil bo svet s pravičnostjo, ljudstva po svoji zvestobi.

Berilo

Tedaj je Jezus spregovoril in rekel: »Slavim te, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si to prikril modrim in razumnim, razodel pa otročičem. Da, Oče, kajti tako ti je bilo všeč. Vse mi je izročil moj Oče in nihče ne pozna Sina, razen Očeta, in nihče ne pozna Očeta, razen Sina in tistega, komur hoče Sin razodeti. Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Vzemite nase moj jarem in učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen, in našli boste počitek svojim dušam; kajti moj jarem je prijeten in moje breme je lahko.«
(Mt 11,25-30)

Spev

— na primer Blizu je Bog

Tišina

Molitev

Bog vse ljubezni, zakaj bi na poti k tebi čakali, da bi se naša srca spremenila? Ti sam jih probražaš. V naših ranah raste občestvo s Teboj. In v nas se na široko odprejo vrata slavljenja.

Prošnje

(na primer z Gospodi C)

 1. Vstali Kristus, tvoje srce se raduje in tvoja duša se veseli: tolaži vse žalostne.
 2. Vstali Gospod, prihajaš, da preobraziš naše bitje: vžgi v nas ogenj svoje ljubezni.
 3. Vstali Gospod, v tebi se je naše vstajenje tukaj na zemlji že začelo: vžgi v nas ogenj svoje ljubezni.
 4. Vstali Gospod, prihajaš, da napolniš naša srca z mirom: vžgi v nas ogenj svoje ljubezni.
 5. Vstali Gospod, tvoj Duh požge našo žalost: vžgi v nas ogenj svoje ljubezni.
 6. Vstali Gospod, prišel si, da nas združiš v svojem telesu, Cerkvi: vžgi v nas ogenj svoje ljubezni.

Očenaš

Spevi

— na primer Deus, Deus meus in In resurrectione tua

Printed from: https://www.taize.fr/sl_article29934.html - 1 October 2023
Copyright © 2023 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France