Jižní Súdán | Po občanské válce

V jedné vesnici 25 km jižně od Rumbeku žije asi 50 rodin postižených leprou. Pocházejí z celého regionu Velkých jezer. Přestože léčba dokáže zbavit nemoci a nebezpečí nákazy, ztráta končetin způsobuje velký hendikep. Tito lidé se vyrovnávají také se sociálním stigmatem. Nemohou zůstat na místě, odkud pocházejí. Jejich děti, třebaže se nikdy nenakazily, nejsou ve školách vítány. Odvaha a naděje těchto rodin, které začaly znovu budovat svůj život od nuly, ve velké izolaci a nejistotě, je pozoruhodná. Operace naděje jim pomůže se stavbou budovy základní školy, aby se děti mohly učit i v období dešťů.

Občanská válka, školné a nedostatek škol brání mnohým mladým lidem, aby dokončili vzdělání. Pomoci jim rozvíjet jejich potenciál je priorita. Založení Centra šance pro mladé chce dát jasný signál o důležitosti tohoto závazku. V zemi obsazené během občanské války nevládními silami chce církev vytvořit příjemné místo pro mladé lidi všeho původu, kde se budou moct věnovat různým aktivitám a formaci. Operace naděje přispívá na stavbu multifunkčního prostoru, který nahradí protékající stan.

Viz též:
In South Sudan, summer 2013 (v AJ).

Printed from: https://www.taize.fr/cs_article30263.html - 28 February 2024
Copyright © 2024 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France