Možnost přispět do fondu solidarity a podpořit finančně setkání v Taizé

Komunita prostřednictvím fondu Operace naděje podporuje lidi, kteří jsou na různých světadílech v nesnázích, včetně chudých a nemocných dětí. Příklady projektů, které Operace naděje podporuje, najdete ve článcích této sekce [http://www.taize.fr/cs_rubrique3621.html]. Fond pomáhá také mladým lidem ze zemí jižní polokoule zúčastňovat se mezinárodních setkáních v Taizé. (V současné době poznamenané pandemií je program pozastaven.) Vzhledem k tomu, že tito mladí mají omezené finanční prostředky, je cílem programu uhradit náklady na jejich pobyt v Taizé nebo jiných místech, kde se setkání konají, a také výlohy na dopravu. Zájemci se k této formě podpory mohou připojit. Odeslat příspěvek Operaci naděje je možné na této stránce.

Příjem návštěvníků v Taizé je nezávislý jak na komunitě bratří, tak na Operaci naděje. Podle francouzského zákona č. 1901 je registrován jako asociace, která se stará o setkání. Tato asociace zvaná „L’Association de l’Accueil à Taizé“ vybírá finanční příspěvky od účastníků, které jsou pak využívány na pokrytí různých nákladů spojených se setkáními. Zahrnují nakupování jídla pro účastníky, energie, údržbu budov, daně a mzdy několika málo místních lidí, kteří jsou zde ve spojitosti se setkáními zaměstnáni. V roce 2020 příspěvky účastníků setkání nepokryly všechny náklady vzhledem k tomu, že část výloh asociace musí být uhrazena ve všech případech, tedy i tehdy, když se setkání účastní velmi málo lidí. Uvítáme pomoc všech, kdo by chtěli pomoci tyto náklady setkání v Taizé pokrýt. Detailní informace o tom, jak přispět, najdete zde.

Bratři komunity Taizé žijou výhradně ze své práce [http://www.taize.fr/cs_rubrique330.html]. Nepřijímají žádné dary nebo dotace. Nepřijímají pro sebe ani osobní dědictví, ale komunita je daruje na pomoc nejchudším lidem. V minulosti komunita někdy setkání v Taizé finančně podporovala, v dnešní situaci to ale není možné.

Printed from: https://www.taize.fr/cs_article30307.html - 14 June 2024
Copyright © 2024 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France