Trobades a Taizé 2021

Contribució a les despeses

Si us plau, llegiu la pàgina Com efectuar la vostra contribució a les despeses? [https://www.taize.fr/ca_article28726.html] per obtenir informació sobre el càlcul de les despeses, així com les diferents maneres de fer la contribució.

En aquesta pàgina proposem unes quantitats per contribuir a les despeses de la vostra estada a Taizé. Si podeu, agrairem que feu una contribució una mica més elevada per tal d’ajudar a compensar els migrats ingressos durant el període de la pandèmia. Per a més informació, vegeu aquesta pàgina [https://www.taize.fr/ca_article31082.html].

Contribució a les despeses proposada per dia i persona durant el 2021

Joves de menys de 30 anys

Per als joves que venen d’Espanya
Entre 8,00 i 10,50 €.
Pícnic pel viatge: 4,00€.

Per als joves que venen de França
Entre 8,50 i 12,00 €.
Pícnic pel viatge: 4,50 €.

Per als joves que venen d’Andorra
Entre 8,00 i 10,50 €.
Pícnic pel viatge: 4,00€.

Adults de 30 anys i més

Proposem dues opcions en funció de l’allotjament. (La contribució per al pícnic és com la dels joves de menys de 30 anys.)

Per als que venen d’Espanya
En tenda de campanya o caravana pròpia: 16,00- 21,00€
En el nostre allotjament: 20,00- 26,00€
Els infants de 0 a 14 anys que venen amb els seus pares: 4,00€.

Per als que venen de França
En tenda de campanya o caravana pròpia: 17,00- 24,00€
En el nostre allotjament: 22,00- 30,00€
Els infants de 0 a 14 anys que venen amb els seus pares: 4,50€.

Per als que venen d’Andorra
En tenda de campanya o caravana pròpia: 16,00- 21,00€
En el nostre allotjament: 20,00- 26,00€
Els infants de 0 a 14 anys que venen amb els seus pares: 4,00€.

Els adults responsables d’un grup de joves (és a dir, que s’allotgen i fan els àpats amb els joves) poden, si així ho desitgen, contribuir amb la mateixa aportació que els joves.

Printed from: https://www.taize.fr/ca_article30310.html - 28 September 2021
Copyright © 2021 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France