«Les Carrés de Taizé» | Ens interessa la vostra opinió

Si us desitjeu, podeu valorar les nostres galetes, «Les carrés de Taizé» [https://www.taize.fr/ca_article29590.html] o deixar-nos els vostres comentaris o suggeriments utilitzant el formulari d’aquí sota.

Com valoreu les galetes? Quantes estrelles els donaríeu?


Printed from: https://www.taize.fr/ca_article30531.html - 26 June 2022
Copyright © 2022 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France