Pápež František prijal brata Aloisa na súkromnej audienci

Tento štvrtok 25. marca pápež František, tak ako každý rok, prijal brata Aloisa na súkromnej audiencii.

Brat Alois pápežovi Františkovi tlmočil, ako v Taizé veľmi pozorne sledovali jeho nedávnu návštevu v Iraku, tiež mu poďakoval za jeho najnovšiu encykliku Fratelli tutti o bratskom a sociálnom priateľstve. Medzi iným, diskutovali aj o živote v Taizé v čase pandémie, znovu-otvorení príjmu pre mladých, a o európskom stretnutí mladých, ktoré sa snáď bude môcť uskutočniť na konci roka v Turíne.

Z dôvodu sanitárnych opatrení sa brat Alois zdržal v Ríme len krátko a neabsolvoval nijaké ďalšie obvyklé stretnutia.

JPEG - 72.2 KB
(c) L’Osservatore Romano

Printed from: https://www.taize.fr/sk_article30652.html - 8 December 2021
Copyright © 2021 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France