Tlačové informácie

Novinári, ktorí hľadajú viac informácie o Taizé a medzinárodných stretnutiach mladých, môžu sa obrátiť na:
Email
Komunita z Taizé, 71250 Taizé, Francúzsko
Tel.: (+33) 3 85 50 30 30
Fax: (+33) 3 85 50 30 15

Obrazový materiál

Výber fotografií je k dispozícii pre médiá na stránke "Fotografický materiál pre médiá".

Aj pre filmový materiál je možné sa obrátiť na vľavo uvedenú adresu.

Printed from: http://www.taize.fr/sk_article3084.html - 7 August 2020
Copyright © 2020 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France