Economische gevolgen van de pandemie

Corona | Financiële steun voor de ontmoetingen in Taizé

Wij doen opnieuw een oproep voor financiële steun voor de ontmoetingen in Taizé. Sinds het begin van de pandemie is het aantal bezoekers van Taizé met ongeveer 90% gedaald ten opzichte van de normale aantallen bezoekers. Dit heeft natuurlijk zeer grote financiële gevolgen.

De praktische en materiële kant van de ontmoetingen in Taizé worden geregeld door en zijn ondergebracht bij de "Association de l’Accueil à Taizé" [1]. De uitgaven die deze ’Association’ doet, houden rechtstreeks verband met de komst van jongeren, gezinnen en volwassenen naar Taizé. Hierbij gaat het niet alleen om kosten voor het eten, maar ook bijvoorbeeld voor het onderhoud van de gebouwen die worden gebruikt voor de ontmoetingen [2].In 2020 was de financiële bijdrage van de bezoekers slechts genoeg om ongeveer de helft van deze kosten te dekken [3].

Vanwege deze lastige situatie hebben we begin 2021 een oproep gedaan, zodat iedereen die een bijdrage wilde geven om de kosten voor de ontmoetingen te dekken, dit kon doen: Doneren aan het solidariteitsfonds en financiële steun aan de ontmoetingen in Taizé Wij willen iedereen die hier gehoor aan heeft gegeven, van harte bedanken! Hierdoor hebben we tot Pasen mensen kunnen blijven ontvangen, ook al waren dat er niet heel veel.

De nieuwe maatregelen die de Franse regering eind maart heeft afgekondigd, betekenen dat wij opnieuw geen bezoekers kunnen ontvangen in Taizé. Zodra de coronacrisis en de maatregelen dat toelaten, hopen we weer zo snel mogelijk gasten te ontvangen in Taizé. Als gevolg van deze nieuwe lockdown en de reisbeperkingen ten gevolge van de pandemie, zien we ons genoodzaakt opnieuw een oproep te doen om de ontmoetingen in Taizé financieel te steunen [4] Hier staat informatie over hoe je een donatie kunt doen.

[1De "Association de l’Accueil à Taizé" is een ’association’ naar Frans recht, conform de wet van 1 juli 1901. Deze ’association’, wordt geleid door broeders van Taizé, zusters van Sint-Andreas en mensen uit de naaste omgeving van de gemeenschap. De ’association’ is eigenaar van het terrein en de gebouwen waar de bezoekers worden ontvangen en is verantwoordelijk voor alle faciliteiten die door de samenkomsten worden gebruikt. De middelen van de ’association’ bestaan uit de bijdragen in de onkosten die de bezoekers geven, afhankelijk van hun financiële draagkracht.

[2Deze kosten omvatten het onderhoud van het terrein en de gebouwen, belastingen, de salarissen van een klein aantal mensen dat in dienst is om de ontmoetingen goed te laten verlopen en de kosten van levensonderhoud van de jonge vrijwilligers. Daarnaast zijn de kosten voor gas, water en licht niet per definitie evenredig met het aantal bezoekers dat aanwezig is.

[3Om het verschil te dekken, heeft de ’association’ de reserves gebruikt die opzij waren gezet voor bepaalde verbeteringen. Hierbij ging het onder andere om nieuwe slaapzalen en ingrijpende werkzaamheden aan verschillende delen van het gebouw El Abiodh en het terrein van Olinda (waar de gezinsontmoetingen worden gehouden) om te zorgen dat deze aan de huidige eisen voldoen en om ze beter te isoleren. Deze projecten zijn in maart 2020 opgeschort en kunnen pas worden hervat wanneer de financiële situatie is verbeterd.

[4Deze oproep betreft de ontmoetingen in Taizé en niet het leven van de broeders: zij leven uitsluitend van hun werk. Voor zover mogelijk geeft de broedergemeenschap financiële steun aan de ontmoetingen, maar in de huidige situatie is dit niet voldoende om de kosten te dekken.

Printed from: https://www.taize.fr/nl_article31076.html - 18 May 2021
Copyright © 2021 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France