Protecció de les persones a Taizé

Qüestions de seguretat

• Dans le cadre des mesures de sécurité prises par les autorités lors de grands rassemblements, des militaires ou des policiers peuvent être présents à Taizé.

• Un frère de Taizé est régulièrement en lien avec les autorités locales pour les questions de sécurité.

• Tout bagage doit être étiqueté et ne jamais être laissé sans surveillance.

• En el marc de les mesures de seguretat preses per les autoritats franceses en relació a les grans concentracions, a Taizé hi pot haver militars i policies.

• Un germà de Taizé està en contacte regularment amb les autoritats locals sobre les qüestions de seguretat.

• Totes les peces d’equipatge han de dur una etiqueta identificativa, i mai s’han de deixar sense vigilància.

• Els participants a les trobades no han de portar bosses ni motxilles a l’església. Un equip de joves a les portes de l’església s’assegurarà que es compleix aquesta consigna.

• Els participants a les trobades no han de caminar sols pels camins aïllats fora de Taizé.

• En diversos llocs de Taizé hi ha cartells amb les indicacions precises que cal complir en cas de:
- Atacs terroristes
- Incendis
- Qüestions de seguretat personal

• Els responsables de grup són responsables de la bona conducta del seu grup i han de respectar les instruccions rebudes abans de la seva arribada o en aquell moment pel que fa a qüestions de seguretat.

• Hi ha una consigna per dipositar-hi els objectes de valor de manera segura.

• No deixeu mai sense vigilància objectes de valor (diners, passaports...) càmeres, telèfons mòbils o altres aparells electrònics a les tendes, dormitoris o altres allotjaments ni als cotxes; tampoc per carregar-los.

• Durant el dia un equip de voluntaris col·labora amb els germans per ajudar a garantir el respecte de les normes de seguretat. Aquests voluntaris reben una formació específica.

• Després de la pregària del vespre un equip de voluntaris col·labora amb els germans per ajudar a mantenir el silenci i l’ordre als allotjaments. Aquests voluntaris reben una formació específica.

Printed from: https://www.taize.fr/ca_article31876.html - 23 May 2024
Copyright © 2024 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France