Evropské setkání v Turíně

Začátek příprav

V září se tři bratři komunity vydají do Turína, aby zahájili závěrečné období příprav na evropské setkání, které se v tomto městě uskuteční od úterý 28. prosince 2021 do soboty 1. ledna 2022.
Připojí se k mladým lidem ve městě a k představitelům různých církví, kteří již začali povzbuzovat místní farnosti a společenství, aby přijali mladé lidi, kteří do Turína přijedou koncem tohoto roku.

Stejně jako v předchozích letech budou součástí evropského setkání modlitby, sdílení ve skupinkách, workshopy na duchovní, umělecká a sociální témata a sdílení s rodinami a farnostmi ve městě. Mladí účastníci budou ubytováni buď u místních rodin, nebo ve společném ubytování (v tělocvičně, farním sále apod.). Polední modlitby se budou konat v chrámech v centru města a večerní na výstavišti Lingotto. Dopolední program se bude probíhat ve farnostech a odpoledne budou po celém městě různé workshopy.

Některé části programu se budou živě vysílat na internetu, aby se mohli zapojit i účastníci, kteří nemohli do Turína přijet.

Přesný program bude vypracován podle toho, co umožní stále se vyvíjející pandemická situace. Provizorní program spolu s registračním formulářem bude zveřejněn na těchto webových stránkách koncem září. Skupiny mladých lidí, kteří se chtějí setkání zúčastnit, se už mohou začít organizovat.

Printed from: https://www.taize.fr/cs_article32447.html - 9 December 2022
Copyright © 2022 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France