Ukrajina | Iniciativa solidarity a přijetí uprchlíků

Vzhledem k humanitární krizi způsobené válkou na Ukrajině otevírá Taizé platformu, která zprostředkovává kontakt hostitelských osob s uprchlíky, kteří museli opustit Ukrajinu.

V posledních letech se mnoho mladých Ukrajinců účastnilo setkání v rámci poutě důvěry v Evropě. Nyní muselo mnoho rodin, zejména matek s dětmi, urychleně opustit svou zemi a hledat útočiště jinde. Na mnoha místech se dynamicky rozvíjí solidarita a pomoc těmto lidem. Taizé chce tyto snahy podpořit.

Ve spojení s našimi přáteli na Ukrajině a v sousedních zemích, s neziskovými organizacemi a také s ukrajinským velvyslanectvím v Paříži navrhujeme, aby se místní farnosti nebo sbory připravily na přijetí uprchlíků. Rádi bychom však upozornili ty, kteří jsou připraveni nabídnout pomoc, že:

  • V této fázi shromažďujeme nabídky ubytování, ale nemůžeme zaručit, že rodinu najdeme okamžitě. Je obtížné odhadnout rozsah toho, kolik lidí dorazí.
  • Také je těžké odhadnout, jak dlouho budou tyto rodiny vaše přijetí potřebovat.
  • V tuto chvíli můžeme přijímat nabídky na ubytování pouze v zemích schengenského prostoru.
  • Úkol postarat se o příchozí může být pro jednotlivce nebo jedinou rodinu příliš náročný. Je lepší, když se tohoto úkolu ujmete jako farní společenství nebo tým lidí.
  • V neposlední řadě upozorňujeme, že Taizé chce prostřednictvím této iniciativy pomáhat navazovat kontakty mezi lidmi, ale nemůže dohlížet na konkrétní situace ani poskytovat pomoc či následnou péči.

Pokud chcete nabídnout pomoc, vyplňte prosím pečlivě tento formulář. Pokud máte nějaké dotazy, napište nám na tuto adresu.

Pokud chcete nabídnout pomoc v Česku: zvažte prosím, zda se raději neobrátit na místní koordinovanou pomoc neziskových organizací v České republice vyplněním tohoto formuláře [https://www.pomahejukrajine.cz/nabidka] (lze nabídnout nejen ubytování, ale i materiální a dobrovolnickou práci apod.).

Z celého srdce vám děkujeme za jakoukoli pomoc!

Printed from: https://www.taize.fr/cs_article33485.html - 29 May 2024
Copyright © 2024 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France