Ukraina | Solidarumo iniciatyva priimti pabėgėlius

Karo Ukrainoje sukeltos humanitarinės krizės akivaizdoje Taizé atveria platformą, kurioje priimantieji asmenys galės susisiekti su pabėgėliais turėjusiais palikti Ukrainą.

Pastaraisiais metais daug jaunų žmonių iš Ukrainos dalyvavo pasitikėjimo piligrimystės Europoje susitikimuose. Dabar daugelis šeimų, ypač motinos su vaikais, turi skubiai palikti savo šalį ir ieškoti prieglobsčio kitur. Daug kur imamasi solidarumo iniciatyvų juos priimti. Taizé nori palaikyti šį entuziazmą.

Pasitarę su savo draugais Ukrainoje ir kaimyninėse šalyse, su solidarumo asociacijomis ir su Ukrainos ambasada Paryžiuje, siūlome parapijoms ar vietinėms grupėms pasiruošti priimti šiuos žmones. Norime atkreipti pasirengusių priimti pabėgėlius dėmesį į šiuos aspektus:

  • Šiame etape renkame pasiūlymus ir negalime garantuoti, kad šeima bus rasta iš karto. Sunku įvertinti būsimų atvykėlių mastą.
  • Taip pat sunku nuspėti, kiek laiko šioms šeimoms reikės jūsų dosnios paramos.
  • Vienišam asmeniui ar net šeimai toks priėmimas gali būti per sunkus, todėl pageidautina susiburti su kitais ir imtis užduočių kaip parapijai ar komandai.
  • Taizé padės tik užmegzti ryšius tarp žmonių, tačiau negalės padėti konkrečiose situacijose, teikiant pagalbą ar atliekant kitokius veiksmus.

Prašome atidžiai užpildyti priėmimo formą anglų arba prancūzų kalbomis. Jei turite papildomų klausimų, rašykite mums šiuo adresu.

Nuoširdžiai dėkojame už jūsų pasiryžimą padėti!

Printed from: https://www.taize.fr/lt_article33494.html - 25 June 2024
Copyright © 2024 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France