Samlingar i Sverige – hösten 2022

En av Taizébröderna kommer att delta i två samlingar i Sverige i början av oktober. Alla är välkomna att vara med i samtalen och bönerna!

Söndag 2 oktober


Photo: Magnus Aronsson

- 16.00 –18.00 Samling och sedan bön med sånger från Taizé på Stiftgården i Rättvik, Kyrkvägen 2, 795 32 Rättvik
- För mer information, kontakta Pontus Gunnarsson, pontus.gunnarsson svenskakyrkan.se

Måndag 3 oktober

- 19.00 Samling för unga i Linköpings domkyrka
- 20.00 Bön med sånger från Taizé i Linköpings domkyrka

Eftersom vi kan bli många under kvällen behöver vi veta ungefär hur många som kommer. Du anmäler dig själv och/eller din grupp senast måndagen den 26 september med ett e-postmeddelande till fredrik.olofsson svenskakyrkan.se.

Hämta affisch här

Printed from: https://www.taize.fr/sv_article34467.html - 10 December 2023
Copyright © 2023 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France