Nhà sách

Giờ mở cửa

Theo các hướng dẫn hiện hành của chính phủ, “Nhà sách” ở Taizé đã mở cửa. Bạn vẫn có thể dùng trang web bán hàng trực tuyến [https://shop.taize.fr/index.php/?___store=en].

"Nhà sách", là nơi trưng bày các sản phẩm của các thầy tự làm tại Taizé, được mở cửa mỗi ngày trong năm
- từ 10.30 am (11.15 am Chúa nhật) đến 12g trưa
- và từ 2.30 pm đến 6 pm.
Thời gian mở cửa này có thể kéo dài thêm trong một số tuần trong năm, đặc biệt là vào mùa hè.

Printed from: https://www.taize.fr/vi_article35149.html - 31 March 2023
Copyright © 2023 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France