Nhà sách

Giờ mở cửa

"Nhà sách", là nơi trưng bày các sản phẩm của các thầy tự làm tại Taizé, được mở cửa mỗi ngày trong năm
- từ 10.30 am (11.15 am Chúa nhật) đến 12g trưa
- và từ 2.30 pm đến 6 pm.
Thời gian mở cửa này có thể kéo dài thêm trong một số tuần trong năm, đặc biệt là vào mùa hè.

Bạn vẫn có thể dùng trang web bán hàng trực tuyến [https://shop.taize.fr/index.php/?___store=en].

Printed from: https://www.taize.fr/vi_article35149.html - 25 June 2024
Copyright © 2024 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France