Chiến dịch Hy vọng

Quyên góp

Bằng thẻ ngân hàng:

Bằng chuyển khoản:

OPERATION ESPERANCE (Operation Hope)
IBAN : FR76 30003 01212 00037260029 02
BIC – SWIFT : SOGEFRPP
Bank: Société Générale
VILLEFRANCHE PME
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Hoặc:
OPERATION ESPERANCE (Operation Hope)
La Banque Postale, 69900 LYON CEDEX 20 : CCP 0117121D038
IBAN : FR53 2004 1010 0701 1712 1D03 855 – BIC - SWIFT : PSSTFRPPLYO

Chi phí chuyển khoản SEPA bằng mã IBAN và BIC – SWIFT giống với chi phí chuyển khoản quốc gia, ngoại trừ số tiền vượt quá 12.500 €.(Chuyển khoản SEPA là chuyển khoản quốc tế bằng Euro trong khu vực đồng Euro, bao gồm 27 thành viên của Liên minh Châu Âu cũng như Vương quốc Anh, Thụy Sĩ, Liechtenstein, Iceland, Na Uy, Andorra, Monaco và San Marino.

Để nhận được xác nhận việc chuyển tiền, xin vui lòng viết thư gửi về:
Operation Hope
Taizé Community,
71250 Taizé, France
kèm theo số tham chiếu chuyển khoản.

Hoa Kỳ
Operation Hope
c/o Makiko Ito
35 N. Chatsworth Avenue #1C
Larchmont NY 10538

Để biết thêm thông tin về Chiến dịch Hy vọng, xem tại đây.

Printed from: https://www.taize.fr/vi_article35169.html - 18 July 2024
Copyright © 2024 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France