Thông tin đóng góp cho các cuộc gặp mặt ở Taizé

Để giúp trang trải chi phí cho các cuộc gặp mặt ở Taizé, bạn có thể gửi đóng góp bằng thẻ ngân hàng thông qua mẫu này [https://register.taize.fr/contribution.xhtml].

Bạn cũng có thể chuyển khoản vào tài khoản của ASSOCIATION DE L ACCUEIL A TAIZE:

  • Tên ngân hàng: SOCIETE GENERALE
  • BIC (SWIFT code) : SOGEFRPP
  • IBAN : FR76 30003 01212 00037260037 75

Printed from: https://www.taize.fr/vi_article35171.html - 24 May 2024
Copyright © 2024 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France