30 de setembre de 2023, a Roma i arreu del món

Together | Trobada del Poble de Déu

Una vetlla de pregària ecumènica a la plaça de Sant Pere, a Roma, en comunió de pregària amb més de 200 indrets del món...

El diumenge 15 de gener de 2023, a Roma, al final de la pregària de l’Angelus, el Papa Francesc va anunciar que la propera assemblea del Sínode de l’Església Catòlica seria precedida d’una vetlla de pregària ecumènica el dissabte 30 de setembre a la plaça de Sant Pere, a Roma:

«El camí de la unitat cristiana i el camí de la conversió sinodal de l’Església estan lligats. Aprofito per anunciar que el proper dissabte 30 de setembre es farà una vetlla de pregària ecumènica a la plaça de Sant Pere, a través de la qual confiarem a Déu el treball de la XVI Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes. Per als joves que vinguin a la vetlla, hi haurà un programa especial durant tot el cap de setmana, que estarà animat per la comunitat de Taizé. A partir d’ara, convido els germans i germanes de totes les confessions cristianes a participar en aquesta “trobada del poble de Déu”.»

Aquesta trobada del poble de Déu es preparà durant mesos per representants d’una cinquantena de realitats eclesials, de diversa procedència confesional.


- Vegeu aquí la pàgina web de l’esdeveniment: www.together2023.net [http://www.together2023.net].

Printed from: https://www.taize.fr/ca_article35478.html - 25 June 2024
Copyright © 2024 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France