Thuê taxi và xe buýt tại địa phương

Xe Taxi

Nếu bạn đi tàu đến Mâcon-Loché không có kết nối xe buýt đến Taizé, bạn có thể thuê taxi tại nhà ga. Mất khoảng nửa giờ lái xe đến Taizé. Với giá vé khoảng 90 € (euro).

Xe Buýt

Để thuê xe đưa nhóm bạn đến Taizé từ nhà ga hoặc từ một trong các sân bay, Voyages Clunysois đều có xe từ 18 đến 57 chỗ.

Liên lạc:
Voyages Clunysois
10 route de la Roseraie
71250 Cluny, Pháp.
devis voyages-clunysois.fr
Fax : 00 33 (0) 3 85 59 03 60
Tél. : 00 33 (0) 3 85 59 05 60
www.voyages-clunysois.fr [http://www.voyages-clunysois.fr/navette/category]

Printed from: https://www.taize.fr/vi_article35499.html - 27 May 2024
Copyright © 2024 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France