Modlitby brata Rogera

Ty, Kriste všetkej útechy,
počúvať ťa v srdci nášho srdca
znamená vedieť, že nám chceš dať
kontemplovať niečo z Kráľovstva,
čo sa nemôže vyčerpať,
čo sa nikdy nevyčerpá.

Pane Ježišu Kriste,
vedieť cez slovo, ktoré vychádza s tvojich vlastných úst,
že ako vzácna perla je tvoje Kráľovstvo jedinečnou skutočnosťou natoľko,
že všetky ostatné perly sa nedajú porovnať so svätosťou Boha;
vedieť to, nás v každej chvíli stavia pred voľbu.
Zvoliť si znamená povedať ti áno srdcom bez vypočítavosti,
ale nerozhodnúť sa, znamená (točiť sa okolo tejto voľby) už povedať nie,
zrieknuť sa ťa ako jedinej reality, ako našej podstatnej lásky.
Ty, Kriste, stojíš pri dverách a klopeš.
Každý deň by si chcel do každého vložiť perlu, nenahraditeľný dar,
a potom každého z nás zavolať po mene.
Dnes počujeme tvoje slovo.
V pokornej kajúcnosti a v duchu chudoby,
príď, Duchu Svätý, aby sme si nezatvrdzovali srdcia.
Veni Creator Spiritus.

Stiahnite si originály týchto modlitieb z pera brata Rogera:

PDF - 52.7 KB

PDF - 10.9 KB

Printed from: https://www.taize.fr/sk_article36182.html - 18 May 2024
Copyright © 2024 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France