Śluby braci

Słowa wypowiadane przez każdego brata w dniu ślubów wieczystych we Wspólnocie z Taizé.

Kochany bracie, o co prosisz?
O Miłosierdzie Boże i o wspólnotę moich braci.

Niech Bóg doprowadzi do końca to, co w tobie rozpoczął.
Bracie, który powierzasz się Bożemu miłosierdziu, pamiętaj, że Chrystus Pan przychodzi z pomocą twojej słabej wierze i angażując się razem z tobą wypełnia względem ciebie obietnicę: "Zaprawdę, nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, żony, dzieci z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym".

Jest to droga przeciwna wszelkiej ludzkiej mądrości i możesz nią iść, jak Abraham, jedynie dzięki wierze, a nie dzięki widzeniu, mając pewność, że ten, kto życie swoje straci dla Chrystusa, odnajdzie je.

Idź odtąd śladami Chrystusa. Nie troszcz się o dzień jutrzejszy. Szukaj przede wszystkim królestwa Bożego i sprawiedliwości. Nie pamiętaj o sobie, dawaj siebie, a otrzymasz miarę pełną, natłoczoną i opływającą, gdyż taką miarą otrzymasz, jaką sam mierzyłeś.

Czy śpisz czy czuwasz, nocą czy dniem, ziarno kiełkuje i wzrasta, choć nie wiesz, jak to się dzieje.

Niech twoje życie wewnętrzne nie nadaje ci posępnego wyglądu. Namaść głowę, umyj twarz, aby jedynie Ojciec, który jest w ukryciu, znał zamiary twego serca.

Zachowaj prostotę i radość, radość miłosiernych, radość braterskiej miłości.

Bądź czujny. Jeśli musisz zganić brata, niech to będzie tylko między tobą a nim. Troszcz się o ludzką komunię z bliźnim.

Zaufaj. Pamiętaj, że jednemu z braci powierzono zadanie słuchania cię. Miej dla niego zrozumienie, aby wypełniał swą służbę z radością.

Chrystus Pan przez litość i miłość do ciebie wybrał cię, abyś w Kościele był znakiem miłości braterskiej. Chce, byś z braćmi urzeczywistniał przypowieść o wspólnocie.

I tak, wyrzekając się odtąd oglądania się wstecz, przepełniony radością nieskończonej wdzięczności, nie lękaj się nigdy wyprzedzać świtu, by chwalić, błogosławić i opiewać Chrystusa, twego Pana.

Przyjmij mnie, Panie, a będę żył i niech moje oczekiwanie będzie radosne.

JPEG - 11.3 kb

Kochany bracie, Chrystusowi będziesz odpowiadał na wezwanie, które do ciebie kieruje:

Czy chcesz z miłości ku Chrystusowi poświęcić Mu się całą twoją istotą?
Chcę.

Czy chcesz odtąd służyć Bogu w naszej Wspólnocie, w komunii z twymi braćmi?
Chcę.

Czy chcesz żyć z braćmi nie tylko we wspólnocie dóbr materialnych, ale też i we wspólnocie dóbr duchowych, wkładając wysiłek w otwarcie serca?
Chcę.

Czy, aby osiągnąć większą gotowość do służenia razem z twymi braćmi i aby oddać się niepodzielnie miłości Chrystusa, chcesz zachować celibat?
Chcę.

Czy chcesz - po to, żebyśmy byli jednym sercem i jedną duszą i żeby nasza jedność służby w pełni się urzeczywistniała - przyjmować decyzje Wspólnoty wyrażane przez przeora pamiętając, że jest on tylko ubogim sługą Ewangelii?
Chcę.

Czy chcesz, rozpoznając zawsze Chrystusa w twoich braciach, czuwać nad nimi w dobrych i złych dniach, w cierpieniu i radości?
Chcę.

Ze względu na Chrystusa i Ewangelię jesteś więc odtąd bratem naszej Wspólnoty.

Niech ta obrączka stanie się znakiem naszej wierności Panu.

"Wyrzekając się odtąd oglądania się wstecz, przepełniony radością nieskończonej wdzięczności, nie lękaj się nigdy wyprzedzać świtu,
by chwalić
błogosławić
i opiewać
Chrystusa, twego Pana."

Śluby wieczyste

Printed from: https://www.taize.fr/pl_article369.html - 21 September 2021
Copyright © 2021 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France