Modlitwa na każdy dzień

Więcej modlitw znajdziesz na końcu tej strony.

Większość modlitw, które znajdują się na tej stronie, możesz znaleźć w książce “Modlitwa na każdy dzień”. Zobacz Książki, CD i wideo [en_article957.html?lang=pl]

Czas zwykły 7

Śpiew

Psalm

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
śpiewaj Panu, ziemio cała.
śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię.

Każdego dnia głoście Jego zbawienie,
głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów,
rozgłaszajcie cuda Jego pośród wszystkich ludów.

Pan stworzył niebiosa,
przed Nim kroczą majestat i piękno,
a potęga i blask w Jego przybytku.

Niech się radują niebiosa i ziemia weseli,
niech szumi morze i wszystko, co je napełnia.
Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie,
niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości
przed obliczem Pana, który już się zbliża.

Ps 96

Czytanie

Pan mówi: Polecenie, które ja ci dzisiaj daję, nie przekracza twych możliwości i nie jest poza twoim zasięgiem. Nie jest w niebiosach, by można było powiedzieć: «Któż dla nas wstąpi do nieba i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je». I nie jest za morzem, aby można było powiedzieć: «Któż dla nas uda się za morze i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je». Słowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić.

Pwt 30,11-14

lub

Pewnego razu, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, On stał nad jeziorem Genezaret i zobaczył dwie łodzie, stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy Jezus przestał mówić, rzekł do Szymona: «Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!». A Szymon odpowiedział: «Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci». Skoro to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, że aż sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: «Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny». I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: «Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił». I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim.

Łk 5,1-11

Śpiew

Cisza

Modlitwa wstawiennicza

O pokój w świecie i o wolność dla wszystkich ludzi – Panie, Ciebie prosimy.

Aby odpowiedzialni za Kościoły niestrudzenie dążyli do widzialnej jedności chrześcijan – Panie, Ciebie prosimy.

O uczciwość w życiu politycznym i o sprawiedliwość społeczną – Panie, Ciebie prosimy.

Za tych, którzy z trudem zarabiają na chleb codzienny – Panie, Ciebie prosimy.

Za pozbawionych pracy i środków do życia – Panie, Ciebie prosimy.

Za tych, którzy nie mają rodziny ani dachu nad głową – Panie, Ciebie prosimy.

Za tych, którzy cierpią z powodu samotności lub odrzucenia – Panie, Ciebie prosimy.

Za uciskanych i oczernianych – Panie, Ciebie prosimy.

Za tych, którzy służą najuboższym, cudzoziemcom, ludziom zepchniętym na margines – Panie, Ciebie prosimy.

Ojcze nasz

Modlitwa

Boże żywy, nawet jeśli nasza modlitwa jest bardzo uboga, szukamy Cię z ufnością. Twoja miłość toruje sobie drogę przez nasze wahania i wątpliwości.

lub

Błogosław nam, Boże żywy, Ty składasz naszą przeszłość w Sercu Chrystusa i zatroszczysz się o naszą przyszłość.

Śpiewy


Inne modlitwy

Printed from: http://www.taize.fr/pl_article403.html - 7 August 2020
Copyright © 2020 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France