Modlitwa na każdy dzień

Więcej modlitw znajdziesz na końcu tej strony.

Większość modlitw, które znajdują się na tej stronie, możesz znaleźć w książce “Modlitwa na każdy dzień”. Zobacz Książki, CD i wideo [en_article957.html?lang=pl]

Zesłanie Ducha Świętego 3

Śpiew

Psalm

Szczęśliwy lud, którego Pan jest Bogiem,
naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.
On, który serca wszystkich ukształtował,
który zważa na wszystkie ich czyny.

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,
na tych, którzy oczekują Jego łaski,
aby ocalił ich życie od śmierci
i żywił ich w czasie głodu.

Dusza nasza oczekuje Pana,
On jest naszą pomocą i tarczą.
Raduje się w Nim nasze serce,
ufamy Jego świętemu imieniu.

Niech nas ogarnie Twoja łaska, Panie,
według nadziei pokładanej w Tobie.

Ps 33

Czytanie

Poznają ludy, że Ja jestem Pan — wyrocznia Pana Boga — gdy okażę się Świętym względem was przed ich oczami. (...) I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali. Wtedy będziecie mieszkać w kraju, który dałem waszym przodkom, i będziecie moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem.

Ez 36, 23b. 26-28

lub

Jezus mówił: «Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».

J 16, 12-15

Śpiew

Cisza

Modlitwa wstawiennicza

Duchu Święty, Stworzycielu, Ty na początku unosiłeś się nad wodami – przyjdź do nas, Duchu Święty!

Duchu Święty, Stworzycielu, przez Twe tchnienie każda istota otrzymała życie.

Duchu Święty, Pocieszycielu, pod Twym natchnieniem prorocy dawali świadectwo Słowu Bożemu.

Duchu Święty, Ty przygotowałeś Maryję Dziewicę na Matkę Pana.

Duchu Święty, Ty zstąpiłeś na Jezusa w dniu Jego chrztu.

Duchu Święty, Ty wyprowadziłeś Chrystusa na pustynię i byłeś z Nim, gdy głosił Królestwo Boże.

Duchu Święty, Chrystus obiecał, że będziesz zawsze z nami i w nas.

Duchu Święty, Ty zstąpiłeś na Apostołów, aby złączyć ich w komunii Kościoła.

Duchu Święty, Pocieszycielu, przez Ciebie narodziliśmy się do życia jako dzieci Boże.

Duchu Święty, Ty czynisz nas widzialnym znakiem obecności Bożej.

Duchu Święty, Ty modlisz się w nas.

Ojcze nasz

Modlitwa

Duchu Święty, Ty swoim tchnieniem owiewasz to, co jest słabe. Rozpalasz płomień żywej, życzliwej miłości, tlący się w nas pod popiołem. Dzięki Tobie nawet lęki i noce duszy mogą stać się zaraniem nowego życia.

lub

Błogosław nam, Boże, Miłości nieskończona, Ty, który przychodzisz, aby uczynić nasze życie żywym znakiem Chrystusa.

lub

Dziękujemy Ci, Jezu Chryste, że w Tobie i w Twej Matce Maryi serca nasze mogą znaleźć ukojenie.

Śpiewy


Inne modlitwy

Printed from: https://www.taize.fr/pl_article403.html - 8 June 2023
Copyright © 2023 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France