En pilgrimsfärd i Sverige

Nyheter från helgmötena under februari och mars

Den här sidan kommer att fyllas med nyheter från de olika helgmötena på olika håll i Sverige under februari och mars. Vänskapens ikon, som broder Alois har gett till Sveriges unga, har rest från stad till stad.

Om du har varit med på något av dessa möten och vill dela med dig av något, kontakta “Taizé i Stockholm” genom att klicka här. Du kan också skicka bilder från helgerna. Vi kan inte lova att allt material publiceras, men vi blir glada för alla bidrag!

Fredagen den 30 mars i Uppsala Domkyrka

Efter några veckors intensiva förberedelser överraskades vi alla av att den 30 mars var här. Efter lunch samlades några tappra själar för att utrymma högkoret i Uppsala Domkyrka och för att få alla dekorationer på plats. Stolarna fraktades bort med hjälp av en vänlig vaktmästare, mattor rullades ut, växter släpades med benäget tillstånd dit från pastorsexpeditionen, ikoner kånkades runt och slutligen, viktigast av allt, spreds några hundra ljus ut för att skapa rätt stämning. Gruppen som hjälpte oss att ställa allting i ordning gjorde ett fantastiskt jobb med att på bara några timmar helt ändra förändra stämningen i denna väldiga kyrka.

Vid fyratiden dök kören och musikerna upp och snart började de första ungdomarna att strömma in. Ungefär samtidigt som kören, anlände de tre Taizébröderna från Stockholm och hjälpte till med de sista förberedelserna. De hann också med ett kort möte med Ärkebiskop Anders Wejryd, som även deltog i bönen.

Klockan sex ringde kyrkklockorna och då hade drygt 360 personer anlänt. Nästan alla var ungdomar, vilka i och för sig utgjorde målgruppen för bönen, men samtidigt var just detta väldigt roligt då det är just de som inte brukar dyka upp på Domkyrkans olika gudstjänster. Av de fåtal som inte kunde räkna sig dit var flertalet präster eller pastorer från olika kyrkosamfund. Ärkebiskopen satt på golvet tillsammans med ungdomarna och läste i slutet av bönen Välsignelsen. Sången ackompanjerades av duktiga musiker och sångare som bidrog till att göra bönen vacker på många vis. Stämningen i kyrkan ändrades markant under bönen och det märktes att de många ungdomarna verkligen hade samlats för att be tillsammans. Särskilt märktes det under bönen runt korset. Ett sådant bönesätt kan vara främmande för många, så det var en vacker överraskning att så många ändå bad tillsamman vid korset.

Efteråt inbjöds alla till fika och samtal med bröderna i det närbelägna Katedralkaféet. Det var med nöd och näppe som alla fick plats, men efter ett tag hade merparten fått sitt fika och en plats att sitta på. Bröderna delade med sig av sina upplevelser i Sverige och informerade om det kommande mötet i Stockholm i maj.

Ett stort tack till alla de som hjälpte till med att göra bönen till en sådan höjdpunkt som den blev! Vi ses i Stockholm i maj!

Embla och Ingrid

22-25 mars i Vadstena

”Vad fint det var i Vadstena! Jag känner mig så nöjd och stärkt. Känner att jag fått med mig så mycket hem”, skrev en deltagare efter Taizéhelgen i Vadstena.

Många har varit i Taizé och erfarit glädjen och gemenskapen där. Man kommer till Taizé både för att få och för att få ge. Och det var med den inställningen de sammanlagt över tusen deltagarna i mötet i Vadstena samlades.

”Det är ju lätt att säga och tänka att man inte ska oroa sig och att man ska lita på Gud, men att verkligen göra det är en annan sak. I sitt tal i söndagens högmässa sa en broder från Taizé något i stil med att ’vi får välkomna tilliten till Gud’. Och det blev en nyckel för mig. Det är ju mycket enklare att välkomna tilliten än att själv prestera den. Denna återupptäckt av tilliten gör att jag tänker tillbaka på Taizédagarna med stor glädje”, skriver Emma Thorén, student från Uppsala.

En workshop under mötet utgjordes av ett besök på Kriminalvårdsanstalten i Skänninge. En grupp unga åkte dit, och en av dem, Emelie, skrev efteråt: ”Jag kan bara tala för mig själv, men ett antal fjärilar fladdrade i magen när vi steg in innanför det höga taggtrådsstängslet, som löper runt hela området… Vi fick först träffa ett gift par som vigt sitt liv åt att besöka männen i fängelset. Sammanlagt hade de predikat, samtalat, sjungit och fikat med internerna i 40 år ... Det var en avslappnad atmosfär när vi gick runt och småpratade, det var intressant att få veta hur de upplevde sin vardag bakom stängslet … Man har en bild … men här mötte vi vanliga människor … När vi efter några timmar blev utsläppta genom den enorma stålgrinden, var det en helt annan känsla i magen.”

För oss i Vadstena, församlingar, kommun och skolor, betydde dessa dagar också en förnyad möjlighet till möte och samarbete. Det är ju i det lilla som det stora sker. Och vi kan bara konstatera att detta möte har gett oss en ny inspiration att hitta vägar till varandra och att räkna med varandra.

Tomas Wettermark

Malmö, 16-18 mars

S:t Pauli

Sång och bön kännetecknade vår helg i Malmö. Efter ett halvårs förberedelser tillsammans med ett par av bröderna i Taizé fylldes S:t Pauli kyrka under en helg i mars av sammanlagt ungefär 1000 deltagare. Vi kom för att be, vi kom för att sjunga tillsammans och vi kom för att träffa varandra. Förutom bönerna i kyrkan fanns det flera olika möjligheter att lyssna till olika ”bibelstudier” eller samtal om kristen tro och om bön.

diskussionsgrupper i församlingshemet

Bland annat höll författaren och religionspsykologen Owe Wikström ett föredrag med titeln ”Mysig, mysig, mysig är Herren Gud Allsmäktig”.

Under lördagen erbjöds deltagarna att delta i olika workshops, ”Places of hope”. De hade olika teman, men ville alla förmedla att det lilla var och en av oss kan göra har en betydelse. En grupp deltagare fick besök av en Rättvisemärkt-ambassadör som berättade om hur det vi konsumerar påverkar andra människor. När vi väljer att köpa rättvisemärkt choklad hjälper vi aktivt människor på andra sidan jorden! I en annan workshop fick deltagarna prova på att lösa konflikter på olika ickevåldsliga sätt och se att tillsammans har vi ofta makt att förändra en destruktiv situation.
En grupp deltagare gick tillsammans till Betaniakyrkan för att öva lite extra på Taizésångerna och få veta mer om Taizé och om det möte som ska vara i Stockholm i maj.

På lördagen fanns det ett speciellt program för konfirmander, och på morgonen anlände grupper från hela södra Sverige – till och med från Gotland! De stannade kvar i kyrkan efter morgonbönen för att lära känna varandra, och på eftermiddagen deltog de i workshops och hade en egen samling. Böner och mat delade de med alla andra deltagare, unga vuxna och äldre.

Vid varje bönetillfälle i kyrkan hade en av kyrkorna i staden förberett förbönen, och körsångare från flera olika kyrkokörer satt i ett sidokapell i kyrkan för att stödja församlingens sång tillsammans med en grupp instrumentalister.

Många människor hjälpte till att förbereda mötet i Malmö. Ännu fler kom. Och det är med glädje vi ser tillbaka på helgen. Särskilt roligt är att det verkligen blev ett ekumeniskt möte och att Malmös olika kyrkor nu har samlats till gemensam bön. Vi har träffats över gränser för att be och sjunga tillsammans. Vi tänker med tacksamhet på vår helg, och vår pilgrimsfärd har bara börjat.

Sara

Skövde 16 – 18 mars

Ett väl förberett och varmt möte med församlingarna i Skövde. Mötet blev mindre än tänkt, men inte desto mindre givande. Det var härligt att se så många engagerade i mötet.

Vi tre som spenderat en längre tid i Taizé fick dela med oss av våra erfarenheter av vår tid som volontärer. Vi fick även delta i intressanta samtal tillsammans med församlingsbor om tro och vad vi kan göra för att bli mer enade som kristna.

Bönerna var otroligt vackra och sångerna förstärktes med hjälp av en underbar kör.

Vi möttes av en otrolig gästfrihet av diakonen och hans fru (även hunden välkomnade oss glatt), där vi fick spendera natten och började dagen med en underbar frukost. Vart vi än kom, blev vi varmt välkomnade.

Vi avslutade vår vistelse i Skövde med att medverka i Gudstjänsten på söndagen.

Anna-Karin

Göteborg, 9-11 mars

Ett väl planerat möte där en glädje hos deltagarna och arrangörerna var stort.

Det var tydligt att mötet varit länge väntat och deltagarna, om än något färre än beräknat, var mycket nöjda med helgen, där en av bröderna kom från Stockholm för att dela ett par dagar av av bön och samtal med de unga kristna i Göteborg.

En kvinna hade tagit på sig hela ansvaret för maten och var så lycklig över att kunna arbeta med ett så stort arrangemang. Resultatet var dessutom överväldigande, underbar mat i mängder, deltagarna behövde verkligen inte gå hungriga. Inte heller att förglömma – kladdkakan!

Bönerna blev bara bättre under helgens gång, då sångerna satte sig mer och mer och det gick att sjunga bara från minnet. Detta till ackompanjemang av professionell gitarrist gjorde bönerna till en vacker och växande mittpunkt.

Joakim

Luleå - 9-11 mars

Jag är volontär och hjälper Taizébröderna med deras arbete. 9-11 mars var jag inbjuden till Luleå.

Gästfriheten som mötte mig där gjorde mig mycket glad. Lördagen den 10 mars samlades en grupp människor från Luleå, Boden, Skellefteå och ännu fler platser i Bergnäsets kyrka i Nederluleå församling.

Dagen startade med mässa och fortsatte med frukost varefter en del samlades till bibelstudie och samtal medan andra övade sånger från Taizé och åter andra hade den stora godheten att förbereda lunch åt oss alla. Innan lunchen var det middagsbön och efter lunchen såg vi en video från Taizé och delade med oss av våra erfarenheter av mötena i Taizé till varandra.

Dagen avslutades med kvällsbön. Det var mycket vackert att samlas kring bön och samtal, och jag tror att många likt mig bär med sig minnet av mötet med stor tacksamhet.

Fredrik

Gävle, 3-4 mars

Under ett intensivt dygn, den 3 – 4 mars gästades Gävle Staffans församling av en av bröderna från Taizé. Under dygnet i Taizéanda blev det många tillfällen till samtal, bibelreflektion, gudstjänst, bön och sång. Efteråt summerade ungdomarna besöket:

-  Taizébönerna är harmoniska, Alex.
-  Ljuständningen var fin, Marcus.
-  Tystnaden var ”nice”, Johan.
-  Bibelreflektionen var intressant och lätt att förstå, Linnéa.
-  Det var lätt att prata med den broder, Marcus.
-  Man behövde inte känna någon oro för att ta ansvar i Taizébönen, Hampus och Marcus.

Centrum under helgen var förstås bönerna/gudstjänsterna i Taizéanda och precis som i Taizé skulle ingenting fungerat om inte så många hjälpts åt. Ungdomar och äldre förberedde och ansvarade för olika uppgifter under helgen. Detta skapade en delaktighet som också gjorde det lätt att komma nära varandra och känna samhörighet, en samhörighet som förstärktes under själva bönen.

Taizés anda av stillhet och möte fick prägla Staffans församling under helgen, en anda vi gärna vill ska leva vidare under resten av året.

Tack, för besöket!

Marianne Eriksson, Gävle Staffans församling

Härnösand 23-25 februari

En helg i slutet av februari inbjöd Härnösands stift, Svenska Kyrkans Unga i Härnösands stift, Härnösands/Kramfors kontrakt, Domkyrkoförsamlingen, Sensus och Kyrkosångsförbundet, ung som gammal för att under en helg i Härnösand, leva efter rytmen i Taizé, med morgonbön, bibelsamtal, middagsbön, seminarium och kvällsbön.
Temat för helgen var ”Places of hope”, och under seminarierna på lördag eftermiddag berörde vi dessa i olika perspektiv, utifrån våra förutsättningar hemma i Sverige, och lokalt i Härnösand.

Ett starkt ”place of hope” här i Härnösand, har blivit 5i12-rörelsen, som jobbar mot främlingsfientlighet, och med att föra svenskar och invandrare från andra kulturer och länder, närmare varandra. Hibo är invandrad till Härnösand och jobbar nu med 5i12s verksamhet. Under ett seminarium fanns det också möjlighet att möta Maria Carlander, f d stipendiat från ”Ung i den Världsvida kyrkan”, som berättade om sin tid i Tanzania, och gav möjlighet att reflektera över hur vi som kristna och konsumenter, kan påverka våra systrar och bröder på andra sidan jorden. Det fanns även möjlighet att möta Anna, som har varit volontär i Taizé och som berättade om sina upplevelser där, och Arne, Domkyrkokaplan, som pratade om liturgin som ett ”place of hope”.
På kvällarna samlades vi till ett stilla kvällscafé där det fanns möjlighet att köpa fika och sitta ner och samtala med varandra och reflektera över dagarna.

JPEG - 7.4 ko

Kärnan under helgen har ändå varit bönerna i Domkyrkan, och utmaningen att förvandla en stor Domkyrka till en stämningsfull Taizémiljö, tog vi oss an med glädje och förväntan. Det finns någonting i de enkla Taizésångerna, som fängslar oss och som får oss att mitt i den stressade vardagen, ändå sitta ner tre gånger om dagen och försjunka i egen bön och sång tillsammans med alla andra. Kontrasten med den bistra mellansvenska vintern med snöstorm under helgen, och den varma, vänliga och hoppfulla Taizéstämningen, gör det omöjligt att inte trots allt tro på våra egna möjligheter till ”place of hope”.

Maria Vilander, Härnösands stift

Örebro 16–18 februari

Så är Taizé-helgen avklarad. Det blev fantastiskt fint i Olaus Petri kyrka med en flod av orange tyg och massor av ljus både i ljuslyktor i papper och vid ett antal ikoner.

I fredags eftermiddag var det en febril aktivitet bland alla medhjälpare som glatt och villigt tog sig an uppgifterna att ställa i ordning kyrkan, förbereda fika, läsa texter och böner med mera.

Sedan blev det en mycket fin kvällsbön. Den avslutades med möjlighet att komma fram och be vid det stora korset, precis som i Taizé på fredagskvällens bön.

Hela lördagen präglades av vårt besök från Taizé. Eftermiddagen ägnade vi åt besök på några "Places of hope". Eftersom deltagarantalet var lägre än förväntat fick flera besök ställas in, men några blev av i enlighet med den ursprungliga planen: en bagarstuga i S:t Nikolai, där vi fick möta en syriansk kvinna som bakar för församlingen och höra om det ekumeniska arbetet med bullar på stan sena kvällar, och besök på ett kristet kollektivboende inne i Örebro. Några fick också träffa en företrädare för det kristna rättvisenätverket SPEAK. De bullbakande ungdomarna hamnade i lokaltidningen, Nerikes Allehanda (19/2)!

Kvällsbönen på lördag

Också på lördagen blev kvällsbönen något alldeles speciellt med fullsatt kyrka och ljuständning och sånger och böner och texter varvade. Det var en fin gudstjänst som andades en hel del Taizé, men framför allt stillhet och gudsnärvaro.

På söndagen firades högmässa i Olaus Petri kyrka med Svenska kyrkans liturgiska musik kombinerad med Taizés sånger, en kombination som gjorde sig mycket väl. Helgen avslutades med en samtalsstund i samband med kyrkkaffet i församlingshemmet, innan deltagarna skingrades åt olika håll: utspridda, men fyllda av intryck från gudstjänster, samtal och praktiska arbetsinsatser.

Kanske är det just det som Taizébröderna kan hjälpa oss med: att hitta lugnet och en form för stilla och innerlig gudstillbedjan kombinerat med praktiskt arbete och engagemang för medmänniskan. Allt detta är hur som helst en bristvara i vår tid och borde därför kunna vara eftertraktat för den moderne svensken.

Erik Johansson

Sörbykyrkan, Örebro

Printed from: https://www.taize.fr/sv_article4508.html - 19 June 2024
Copyright © 2024 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France