Video

Livet i Taizé — ny film

Denna korta film handlar om de internationella mötena för unga i Taizé. Använd den gärna när du och din grupp förbereder er för en resa till Taizé.

Det finns DVD-filmer på engelska, tyska, franska, italienska, spanska, svenska, holländska, polska, kroatiska, och litauiska. Se Böcker, CD-skivor, videor [en_article957.html?lang=sv] för detaljer.

Printed from: http://www.taize.fr/sv_article4788.html - 12 August 2020
Copyright © 2020 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France