Brazília

"Emauzské" deti

JPEG - 26.4 KB

Taizé bratia žili v Alagoinhas v severo-východnej Brazílii od roku 1979. Ich domov je vo veľmi chudobnej časti blízko mesta. V priebehu rokov sa pokúšali reagovať na poterby svojho okolia. Medzi rôznymi aktivitami, ktoré bratia podnikajú je niekoľko programov pre deti, medzi nimi "Emauzy".

Každé ráno po modlitbe prichádza na raňajky okolo štyridsať detí. Sú to deti, ktoré nemajú bežný domov; pochádzajú z veľmi chudobných pomerov; dospelí s nimi často zle zaobchádzajú. Jednou z vecí, ktoré sa pri raňajkách učia, je pravidelnosť; škola začína každý deň v rovnakom čase! Deti si vytvárajú citové putá a budujú dôveru v nich samých a takisto, sa najmä v škole učia správať spoločensky prijateľným spôsobom.

Po raňajkách idú na hodiny špeciálne zostavené tak, aby boli vhodné na ich potreby, kde je zopár študentov a oddaní učitelia.

JPEG - 30.2 KB

Printed from: https://www.taize.fr/sk_article4869.html - 4 October 2023
Copyright © 2023 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France