Operacja Nadzieja: Prezentacja kilku projektów

Bracia Wspólnoty z Taizé utrzymują się wyłącznie z własnej pracy, nie przyjmują żadnych darów. Osobiste spadki rodzinne przeznaczają na pomoc ludziom najbiedniejszym.

Wspólnota pomaga również osobom potrzebującym na innych kontynentach, między innymi ubogim i chorym dzieciom.

Ponadto bracia niejednokrotnie pomagają młodym ludziom, którzy przyjeżdżają do Taizé, na spotkania europejskie, południowoamerykańskie, azjatyckie i afrykańskie. Wielu z nich nie stać na pokrycie udziału w kosztach pobytu lub opłacenie podróży, ponieważ pochodzą z odległych krajów.

Dzięki Operacji Nadzieja ci, którzy pragną, mogą zaangażować się w tę wzajemną pomoc.

Aby wesprzeć Operację Nadzieja, przejdź na stronę.

Pomoc dla Bliskiego Wschodu

W tym regionie Operacja Nadzieja wspiera niektóre inicjatywy:

- W pólnocnym Libanie współparcuje z organizacją pozarządową Pomoc i Pojednanie dla Syrii [http://www.reliefandreconciliation.org/]. Jest to projekt oparty na pracy o. Paolo dall’Oglio, który pracował w Syrii, szerząc wiedzę o islamie i szacunek wobec niego, założył też wspólnotę monastyczną w Mar Moussa. Ta niewielka organziacja pracuje na dwóch polach. Pierwszym jest pomoc humanitarna dla uchodźców z Syrii, którzy przebywają w regionie Akkar w północnym Libanie. Drugim jest edukacja na rzecz pokoju, poprzez pracę z dziećmi i młodzieżą z różnych grup społecznych, którzy przebywają w regionie Akkar. To właśnie dzięki organizacji Pomoc i Pojednanie, muzułmańska rodzina z Syrii przebywająca obecnie w Taizé, mogła dotrzeć do Francji.

- W Syrii, w Aleppo, Wspólnota Franciszkańska [https://www.proterrasancta.org/it/lappello-del-custode-di-terra-santa-emergenza-siria] rozprowadza żywność i artykuły pierwszej pomocy wśród migrantów. Wspólnota angażuje się też w odbudowę sieci wodociągowej i w zaopatrzenie w paliwo generatorów prądu oraz sieci grzewczych. Bracia opiekują się też chorymi, pokrywając część kosztów ich leczenia. Otaczają troską dzieci i młodzież, starając się zapewnić im miejsce na naukę i zajęcia pozaszkolne.

- W Iraku, w Erbil, pomoc udzielana jest Syryjskiej Jakobickiej wspólnocie prawosławnej, z której pochodzi jedna z irackich rodzin, zamieszkałych w Taizé. Gdy iracka armia wyzwoliła chrześcijańskie wioski na Równinie Niniwy, mieszkańcy odkryli, że ich kościoły zostały zdewastowane przez ISIS. Zebrane pieniądze są przeznaczone na pomoc osobom, które przebywają czasowo w Ebril i nie mogą wrócić do swoich domów, a także na odbudowę i przywrócenie do użytku miejsc kultu.

Wakacje dla dzieci z Ukrainy

Dzięki Operacji Nadzieja, podczas letnich wakacji w 2015 i 2016-tym roku, grupa dzieci ze wschodniej Ukrainy spędziła kilka tygodni w Taizé. Ich rodziny opuściły Donbas z powodu toczącej się tam wojny i mieszkają teraz w Kijowie. Dla tych dzieci (w wieku 7-14 lat) czas spędzony w Taizé był czasem radości i pokoju po trudnych doświadczeniach wojny. Ich radosna obecność w Taizé pomogła nam wyrazić solidarność z osobami, które cierpią ze względu na konflikty zbrojne u bram Europy.

Wsparcie dla dzieci na Haiti

W październiku 2014 roku brat Alois wraz z kilkoma braćmi odwiedzili w ramach pielgrzymki zaufania cztery kraje leżące w Ameryce Środkowej, na Karaibach. W Haiti bracia odwiedzili wspólnotę sióstr z Cité-Soleil, w Port-au-Prince i od tamtego czasu Operacja Nadzieja regularnie wspiera finansowo ich pracę na rzecz dzieci z ubogich rodzin.

2015: Pomoc uchodźcom w Europie

Od samego początku swojego istnienia, Wspólnota z Taizé jest wrażliwa na potrzeby uchodźców. Podczas drugiej wojny światowej, Brat Roger ukrywał niektórych spośród nich w swoim domu w Taizé. W kolejnych dekadach wspólnota przyjęła rodziny z Wietnamu, Laosu, Bośni i Rwandy. W ostatnim czasie w Taizé zamieszkały rodziny z Iraku i Syrii oraz grupa młodych migrantów z Calais.

W roku 2016 w Taizé zamieszkali młodzi ludzie szukający azylu. Pochodzili oni z Południowego Sudanu, Erytrei, Syrii i Afganistanu. Ich przyjęcie było możliwe dzięki współpracy wielu wolontariuszy z okolicy oraz dzięki wsparciu finansowemu Operacji Nadzieja. Wspólnota pomaga tym osobom uzyskać samowystarczalność, kiedy otrzymają już status uchodźcy.

Operacja Nadzieja wspiera również inne inicjatywy na rzech uchodźców, prowadzone przez inne stowarzyszenia z okolic Taizé.

W 2015 roku, po opublikowaniu wiadomości przekazanych nam przez Ferenca i młodych wolontariuszy, którzy pojechali na Węgry, aby towarzyszyć uchodźcom, Operacja Nadzieja otrzymała wpłaty z przeznaczeniem na wsparcie ich działań. Te fundusze zostały wykorzystane na opiekę nad dziećmi i młodzieżą w centrum Fót. Pomogły też wesprzeć uchodźców przekraczających granice.

2015: Wsparcie dla kliniki okulistycznej w Kongo

Doktor Richard Hardi mieszka i pracuje jako okulista w Demokratycznej Republice Konga od dwudziestu lat. Jest zaangażowanym członkiem Wspólnoty Błogosławieństw. Ma praktykę w Mbuji Mayi, stolicy prowincji East Kasai, ale odbywa też regularne misje medyczne do odległych zakątków kraju.

Na większości obszaru kraju jest on jedynym okulistą, który operuje dzieci i trudne przypadki. Wykonuje ponad 2 500 operacji każdego roku.

Od 2015 roku Operacja Nadzieja wspiera finansowo budowę kliniki okulistycznej, podjętą przez doktora Hardiego.


Inne przykłady niedawnych przedsięwzięć w ramach Operacji Nadzieja

Szkoły w Bangladeszu

Od kilku lat Operacja Nadzieja wspomaga szkoły w Mymensingh w Bangladeszu. Uczy się w nich ponad 1500 dzieci. Młodzi nauczyciele - muzułmanie, hinduiści i chrześcijanie - uczą się pracować wspólnie. Wszyscy oni studiują, a ucząc zarabiają na swoje studia. Rozumieją, że aby samemu otrzymać pomoc, trzeba też dać coś od siebie. Ofiarowują zatem swój czas zajmując się tymi szkołami dla dzieci z bardzo biednych rodzin. W ten sposób pomoc ubogim wzmacnia poczucie przynależności do jednej rodziny ludzkiej.

Przeczytaj:
Program stypendialny w Mymensingh

Kambodża: miejsce, gdzie przyjmuje się chorych

Od 2008 do 2013 roku Operacja Nadzieja pomagała miejscu, gdzie przyjmuje się chorych ludzi w parafii Dzieciątka Jezus w Boeng Tumpun w Kambodży. Odpowiadając na potrzeby biednych wieśniaków pochodzących z różnych prowincji kraju parafia ta podjęła inicjatywę mającą na celu zapewnienie godności chorych i dostarczenie im niezbędnej pomocy. Bliskość stolicy Phnom Penh ułatwia w razie konieczności dostęp do szpitala. Ofiary finansowe przeznaczane są na częściowe dopłaty do kosztów hospitalizacji oraz na dofinansowanie tego centrum - płace personelu, utrzymanie budynku, koszty przyjmowania pacjentów i lekarstwa.

Przeczytaj:
Cambodia: Visits of Brothers

2015: Wsparcie dla ludności po trzęsieniu ziemi w Nepalu

Po kolejnych trzęsieniach ziemi, które nawiedziły Nepal w kwietniu i maju 2015 roku, Operacja Nadzieja wsparła pracę niemieckiej organizacji pozarządowej Nepalhilfe. Wszystkie wysłane pieniądze zostały przeznaczone na zakup blachy falistej do pokrycia dachów tymczasowych domów. Było to bardzo pilne zadanie, ponieważ krótko po wstrząsach spodziewano się monsunu. Te dachy mogą być wykorzystane w przyszłości do budowy bardziej trwałych domostw. Operacja Nadzieja pomogła w przeprowadzce 200 rodzin.

Pewna kobieta, która jest zaprzyjaźniona ze Wspólnotą, po powrocie z wizyty w tym kraju pisze: „Są tam nadal góry gruzu. Jak to się często zdarza, trzęsienie ziemi najbardziej dotknęło najbiedniejszych, którzy mieszkali w bardzo prostych chatach. Obecnie niektórzy z nich znaleźli miejsce w tymczasowych domach, które czasami okazują się lepsze od miejsc ich wcześniejszego zamieszkania i mogą stać się długofalowym rozwiązaniem ich zakwaterowania.”

2015: Zbiórka lekarstw dla Kuby

W październiku 2014 roku brat Alois pojechał na Kubę [http://www.taize.fr/en_article17313.html] wraz z kilkoma innymi braćmi. Był to etap Pielgrzymki Zufania przez Ziemię na Karaibach. Modlitwy odbyły się w Hawanie i Matanzas. Po powrocie brat Alois powiedział młodym zebranym w Taizé: „Kubańczycy, szczególnie młodzi, z desperacją pragną wyjść ze swojej izolacji, potrzebują poczucia bliskości z młodymi z innych krajów. Prosili, byśmy was wszystkich pozdrowili. Dla nich słowa: „stać się solą ziemi” oznaczają wybrać nadzieję.” W marcu tego roku jeden z braci wrócił na Kubę, by pogłębić to, co nas już z nimi łączy. Zobaczył, że brakuje tam wielu towarów, szczególnie lekarstw. Grupa chrześcijan prowadzi sieć punktów medycznego wsparcia dla potrzebujących tego grup ludności w różnych częściach kraju. W ramach Operacji Nadzieja Wspólnota postanowiła zorganizować zbiórkę leków, które zostały wysłane tej grupie na Kubę.

Pomoc humanitarna dla Korei Północnej

W 2016 roku Wspólnota zaprosiła dwóch lekarzy ze Szpitala Czerwonego Krzyża w Korei Północnej na kurs uzupełniający we Francji. Ci lekarze przebywali w Paryżu przez trzy miesiące, a koszty ich pobytu pokryła całkowicie Operacja Nadzieja. W latach 2007-2011 sześciu innych lekarzy odbyło roczny staż we Francji.

Pierwsze transporty z pomocą humanitarną dla tego kraju wyruszyły w 1998 i 1999 roku. Ponad tysiąc ton kukurydzy zostało wysłanych ludności cierpiącej głód po latach suszy i powodzi.

Od tego czasu co roku udawało się dokonać jakiegoś gestu solidarności. Mleko i butelki do karmienia noworodków, sprzęt medyczny i podstawowe lekarstwa były zbierane w trakcie Europejskiego Spotkania w Berlinie pod koniec 2011 roku. Zostały przesłane dziesiątki opakowań lekarstw, setki stetoskopów, termometrów, bandaży, gazy, strzykawek itp., a także kilkanaście wielkich pojemników z narzędziami chirurgicznymi oraz dwa sterylizatory. Operacja Nadzieja dodała dwa nowe koncentratory tlenu.
To wsparcie w postaci wysyłki sprzętu medycznego i leków kontynuowano w kolejnych latach. Północno-koreański Czerwony Krzyż zajmuje się ich dystrybucją do szpitali i wiejskich klinik.

Jeden z braci Wspólnoty, pochodzący z Korei Południowej, odwiedzał Koreę Północną już wiele razy. Czasami towarzyszył transportowi żywności.

W Południowym Sudanie

W wiosce, 25 kilometrów od miejscowości Rumbek, żyje około 50 rodzin trędowatych. Pochodzą z całego regionu Wielkich Jezior. Chociaż leczenie usuwa chorobę i niebezpieczeństwo zarażenia, utrata kończyn czasami staje się przyczyną niepełnosprawności. W społeczności są nadal naznaczeni. Trędowaci nie mogą pozostać w miejscach, z jakich pochodzą. Ich dzieci, nawet jeśli same nie zostały dotknięte chorobą, nie są przyjmowane do szkół. Odwaga i nadzieja tych rodzin, które zaczęły nowe życie od zera w całkowitej izolacji i niepewności jutra, są niezwykłe. Operacja Nadzieja pomoże wybudować budynek dla klas szkoły podstawowej, aby dzieci mogły się uczyć nawet w trakcie pory deszczowej.

Wojna domowa, wymagane opłaty i brak szkół to powody, dla których wielu młodych ludzi nie kontynuuje swojej edukacji; priorytetem staje się pomoc im w rozwinięciu ich potencjału. Założenie Młodzieżowego Centrum Możliwości staje się mocnym sygnałem wspierającym to zaangażowanie. Na terenie zajmowanym w czasie wojny domowej przez Organizację Pozarządową Kościół chce stworzyć miejsce formacji i różnych działań otwarte dla młodych ze wszystkich środowisk. Operacja Nadzieja bierze udział w pokryciu kosztów budowy wielofunkcyjnego pomieszczenia, aby zastąpić przeciekający namiot.

Przeczytaj również:
Latem 2013 w Południowym Sudanie


Pomoc humanitarna dla Korei Północnej

Lekarstwa i sprzęt medyczny zebrany na Spotkaniu Europejskim w Berlinie w grudniu 2011 zostały wysłane 11 lutego 2012 r. do Korei Północnej, gdzie dotarły pod koniec marca i na początku kwietnia. Wiele osób odpowiedziało na wezwanie Wspólnoty do okazania solidarności z Koreańczykami. Zebrano duże ilości najpotrzebniejszych leków, stetoskopów, termometrów, bandaży, gazików, strzykawek i innych środków medycznych. Otrzymano również kilka dużych pudeł sprzętu chirurgicznego i dwa sterylizatory. Ze środków Operacji Nadzieja zakupiono jeszcze dwa nowe koncentratory tlenu. Wszystko zapakowano na 4 palety. Północnokoreański Czerwony Krzyż zajmie się dystrybucją darów do szpitali i wiejskich lecznic.

Ta współpraca z Północnokoreańskim Czerwonym Krzyżem kontynuowała w latach 2012 i 2013. Został wysłany sprzęt medyczny, w tym [elektrokardiogram, mikroskopy oraz zestawy pierwszej pomocy dla lekarzy], a także leki dla szpitali.

W 2011, dzięki Operacji Nadzieja, Wspólnota wysłała pomoc humanitarną do głodujących w Północnej Korei. Było to 260 ton mąki pszennej i 120 ton makaronu. W 2007 również przesłano tysiące ton mąki. Pierwsze dary dla tego kraju zostały wysłane przez braci już w 1998 i 1999 roku. Były to tysiące ton kukurydzy dla ludzi, którzy ucierpieli na skutek trwających kilka lat klęsk: powodzi i suszy. Od tamtej pory każdego roku udawało się okazać tym ludziom solidarność wysyłając im pomoc humanitarną: mleko i butelki dla niemowląt, lekarstwa i sprzęt medyczny. Jeden z braci, który pochodzi z Korei Południowej, odwiedził kilkakrotnie Koreę Północną i czasami towarzyszył przy rozdzielaniu darów. W latach od 2007 do 2011 na zaproszenie Wspólnoty 6 lekarzy z Korei Północnej mogło odbyć jednoroczne staże we Francji.

W 2009 roku Wspólnota z Taizé wydrukowała w Chinach milion egzemplarzy Biblii

Podczas spotkania europejskiego, które pod koniec 2008 roku zgromadziło w Brukseli 40 000 młodych, brat Alois ogłosił, że w odpowiedzi na potrzeby chińskich chrześcijan, Wspólnota z Taizé zamierza wydrukować w Chinach milion egzemplarzy Biblii: 200 tys. egzemplarzy Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu oraz 800 tys. egzemplarzy Nowego Testamentu wraz z Księgą Psalmów.

Wydanie to zostało wydrukowane w Nanjing. W ciągu całego 2009 roku egzemplarze Pisma Świętego były stamtąd systematycznie rozprowadzane po całym kraju.

W 2009 roku Wspólnota z Taizé wspierała również działalność biblijną Kościoła protestanckiego w Chinach. To wsparcie było kontynuowane także w latach 2010 i 2011.

Taizé wydrukowało milion egzemplarzy Pisma Świętego w Chinach [http://www.taize.fr/pl_article8448.html]

W Burkina Faso

Burkina Faso leży na Sahelu, gdzie pora sucha trwa nieprzerwanie przez 9 miesięcy. Miejscowa ludność korzysta z otwartych studni, które często wysychają, co zmusza kobiety do czerpania niezdrowej wody zbieranej w sztucznych zbiornikach podczas pory deszczowej. Czasami muszą iść nawet 10 kilometrów, aby znaleźć wodę. Nieliczne istniejące studnie stają się źródłem konfliktu, gdyż jest w nich mało wody i czas oczekiwania przy studni jest długi. Operacja Nadzieja pokrywa koszty odwiertów studni oraz instalowania pomp. Te studnie są bardzo ważnym źródłem zaopatrzenia w wodę i zapobiegają chorobom.

W 2010 roku Operacja Nadzieja także wspierała projekt, w ramach którego zapewniono mleko dla dzieci przebywających szpitalu w Nanoro w Burkina Faso.


Operacja Nadzieja

POLSKA:
Operacja Nadzieja, BZ WBK III O/Poznań
nr 02 1090 1359 0000 0000 3501 9078

Printed from: http://www.taize.fr/pl_article4901.html - 11 August 2020
Copyright © 2020 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France