Taizé ja Eesti

Eestist saabub Taizésse aastaringselt sadu noori nii suurte gruppidena kui ka iseseisvalt.

Kontaktid Eesti ja Taizé kogukonna vahel said alguse juba 1970. aastatel ja seda eelkõige tänu Soome Taizé-aktivistidele, kelle kaudu levisid ka siinsetes kirikuringkondades Taizé laulud, kirjandus ning vaimsus. Need üksikud soomlased, kel nõukogude ajal õnnestus aeg-ajalt Eestis käia, kogusid enda ümber väikese sõpruskonna, koos arutleti erinevate teemade üle, mediteeriti ning loeti üheskoos näiteks väljaannet “Kiri Taizést”. Kõik sellised koosviibimised toimusid sünnipäevade nime all, et mitte sattuda KGB huviorbiiti.

Üksikinimeste kaudu levis info Taizést edasi ning 1980.-te lõpul, 90.-te algul, seoses ühiskondlike muutustega, oli eestlastel juba võimalik ka ise osaleda rahvusvahelistel Taizé kokkutulekutel. Esimene aastavahetuse kokkutulek, millest võttis osa kaks eesti gruppi, toimus 1989/1990 Wroclawis ning aastal 1990 jõudsid esimesed eestlased ka Taizésse kohapeale.

Alates 1990. aastatest on mitmel pool üle Eesti korraldatud regulaarseid Taizé palvusi või ükskikuid palvepäevi. Iga aasta võtavad Eesti grupid osa aastavahetuse kokkutulekust ning kohtuvad erinevate riikide noortega Taizé kloostris, et üheskoos arutleda ning mõtiskleda oluliste teemade üle.

Täpsem ülevaade Taizé ja Eesti vaheliste suhete kujunemisest :
Härm, Kaidi 2007. Taizé palverännakute korraldamine Eestis. Kogumik Mitut Usku Eesti II. Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus e-post

Printed from: https://www.taize.fr/et_article5111.html - 25 May 2024
Copyright © 2024 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France