Keramikens äventyr

Krukmakeriet i sin kontext

Det finns två krukmakerier i Taizé. Båda är en del av livet i den ekumeniska kommuniteten, vars medlemmar är närmare hundra stycken och kommer från omkring trettio olika länder. Arbetet där är en del av det gemensamma livet och vissa val har gjorts för arbetets skull. Vi är inte i första hand konstnärer, skapare eller enkla arbetare, utan bröder som lever ut en andlig dimension av livet i solidaritet med varandra och med andra, idag först och främst här i Taizé, dit tusentals unga vuxna från hela världen kommer.

JPEG - 25.1 ko

Äventyret med keramiken började under vintern 1949. Broder Daniel blev bekant med en krukmakare i Cluny som hette Alex Kostanda och byggde sedan steg för steg upp en verkstad i Taizé. Han hade lärt sig att dreja och inriktade sig på att utveckla glasyrer till stengods, baserade huvudsakligen på vegetabilisk aska.

Kommuniteten växte och så småningom startades ett andra krukmakeri som ett sätt för bröderna att försörja sig. De lever enbart på de inkomster de får genom sitt arbete. Samtidigt finns det en medvetenhet om värdet av att arbeta med sina händer. De flesta av de bröder som arbetar i detta krukmakeri har dessutom någon annan arbetsuppgift, ofta bland gästerna. Därför används enkla arbetsmetoder, delvis mekaniska (med hjälpmedel som gipsformar, pressar och indrejningsmaskiner), och ateljén producerar brukskeramik till priser som de flesta har råd med.

Två enkla metoder har bibehållits från det första krukmakeriet: tillverkningen av lera av råmaterial från lertag i trakten och framställningen av glasyrer som är karakteristiska för brödernas ateljé.

En kort inledning

JPEG - 25.7 ko

Leran som används för keramiken i Taizé « sintrar » (smälter samman och blir kompakt) när temperaturen i ugnen uppgår till 1280°C. Denna produkt kallas « stengods ». Innan den doppas i glasyr bränns keramiken en första gång i 950° C (skröjbränns). Som bränsle i våra ungnar använder vi naturgas (metan).

Vissa saker (lampor) tillverkas av porslinslera i en särskild ateljé för gjutning.

Glasyrer på stengods består av silikat som formas vid temperaturen 1280° C genom fusion av olika mineraler: fältspat, kaolin, kalk, kisel och talk. De kan ta olika färg om man tillsätter pigment av något slag, järnoxid som ger elfenbenfärgsfärgad, grön, svart eller brun glasyr, kobolt eller koppar som ger blå och violetta toner eller titanium som ger en gul-orange yta. Glasyrerna innehåller ibland aska som består av mineraler som växter tagit upp ut marken. Man kan själv tillverka sådan aska genom att blanda rätt proportioner av mineraler, vilket vi gör i flera glasyrer.

JPEG - 18.7 ko

När det gäller den första bränningen av vår keramik samarbetar vi med några andra krukmakerier i trakten som ett tecken på solidaritet med dem. Dessutom hinner vi inte tillverka allt själva.

De glasyrer som vi använder mest är följande

Gousseau (gul): aska som vi tillverkar själva och som vi till att börja med fick ur askan från olika träd som växer i en närbelägen skog kallad Gousseau.

Omnia (grön sidenmatt): en glasyr som vi framställer genom att blanda olika glasyrer.

Blå: en blandning av mineraler som överensstämmer med aska vi fått genom att bränna trä från trakten Bresse; tillsats koboltoxid.

JPEG - 24.9 ko

Shinô (orange-brun): en japansk glasyr från 1500-talet som innehåler mycket aluminium; upptäcktes först av Shinô Munenobu, grundaren av en av de riktningar som utvecklade teceremonin.

Okoumé (blå-grå sidenmatt): en blandning av mineraler som överensstämmer med aska vi fått genom att bränna ett exotiskt träslag som använts i en fönsterfabrik i närheten av Taizé.

Temmoku (svart med rödbruna inslag): Ett japanskt namn på en klassisk glasyr som innehåller järn och som började användas i Kina för mer än 1000 år sen.

Bois de Bresse (vit blank): en blandning av mineraler som överensstämmer med aska vi fått genom att bränna avhuggna grenar vid häckar i Bresse, en trakt nära Taizé.

Hasselnöt (ljusbrun halvmatt): en blandning av mineraler som överensstämmer med aska vi fått genom att bränna hasselnötskal från Spanien.

Röd järn (rostbrun): en glasyr son innehåller järn och fosfor.

Gul: en glasyr som är rik på aluminium och även innehåller titaniumoxid.

Lite praktisk information

Alla våra produkter tål diskmaskin och mikrovågsugn. De bör däremot inte ställas i en ugn som är mer än 200° varm.

Ytterligare teknisk information finns att tillgå i boken The Practice of Stoneware Glazes: uppgifter om mineraler, stenarter och aska. Boken finns i utställningslokalen i Taizé och kan beställas per post från Taizé. Krukmakeriets produkter säljs i utställninglokalen i Taizé.


The Practice of Stoneware Glazes – Minerals, rocks, ashes
Brother Daniel
Denna guide, som är avsedd både för nybörjare och yrkesverksamma keramiker, tar läsaren med sig genom en serie enkla övningar in i stengodsglasyrernas traditioner, glasysrer som gjorts av sten, mineral eller aska. En samling med 60 smältpunktsdiagram är som kartor som visar vägen in i glasyrernas värld. Tips om hur man identifierar aska och gör glasyser av dem, glasyrer som låter det som är karaktäristiskt för varje växtart komma i dagen.
La Revue de la Céramique et du Verre
2005 - 256 p - 16,5 x 24 cm
ISBN : 2908988216

Kommuniteten beklagar att man inte kan skicka keramik med posten.

Printed from: http://www.taize.fr/sv_article5113.html - 10 July 2020
Copyright © 2020 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France