Taizé

Kontakt och anmälan

Om du funderar på att åka till Taizé, använd anmälningsformuläret för att ta en första kontakt även om du är osäker på en del detaljer. Detta hjälper oss ha hålla ordning på alla de frågor vi får.

När du har anmält ditt intresse får du en inloggning som gör det möjligt för dig att ändra detaljer, att lägga till eller dra ifrån deltagare eller ta bort din anmälan.

När du anmäler dig accepterar du att du vid ankomsten måste vara villig att följa alla säkerhetsåtgärder gällande social distansering och hälsofrågor som finns listade på den här sidan och i Taizé. Alla besökare ombeds att

  • vara noga med att följa alla regler för att eliminera smittspridning (“barrier measures” på engelska)
  • hela tiden hålla ett avstånd på minst en meter till andra människor
  • ta med minst en ansiktsmask per dygn att bära överallt inomhus, med undantag för det rum eller den barack där du sover.

Vi räknar med din hjälp när det gäller att respektera och genomföra dessa åtgärder.

>>> Anmälningssida [https://register.taize.fr/entryPoint.xhtml?meeting=1&language=12]

Här följer svar på några frågor som vi får ofta:

Innan jag gör en första anmälan

Måste jag anmäla varje enskild person för sej?

Nej. Du kan skriva in ungdomar, vuxna och familjer med barn i en enda anmälan.

Jag känner ännu inte alla som vill följa med...

Det gör inget. För att göra en första anmälan måste du uppge namn på åtminstone en person som tänker komma. På den sista sidan i formuläret finns det en ruta där du kan skriva in ungefär hur många ni kommer att bli.

Vilka kontaktuppgifter bör jag uppge om gruppen?

Vi behöver få kontaktuppgifter (mejl, telefon, postadress) till en person som vi kan ha kontakt med. All korrespondens kommer att skickas till den mejladress du uppger.

Vilken information bör jag ge om dem som följer med?

Förnman, efternamn och födelsedatum.

En del av gruppen anländer/reser hem andra dagar än resten av gruppen...

En anmälan får bara innehålla information om personer som anländer av avreser samma dagar (fast det är inte absolut nödvändigt att de reser tillsammans). Så om deltagarna i din grupp anländer och avreser olika dagar måste du göra en anmälan två eller flera gånger. .

Kan jag få en kopia av min anmälan?

På sista sidan av anmälningsformuläret finns en ruta som gör det möjligt för dej att få en kopia av din anmälan i spreadsheet format:

Jag organiserar en resa och behöver min egen lista med mer information...

Och det är tröttsamt att ha två parallella listor... Försök göra så här:
När du fyller i formuläret kommer du att få se en ruta kallad Organiser’s notes för varje person. Använd den för den information du behöver ha. Till exempel, om en viss person har betalat för resan, deltagarnas passnummer (om du behöver det för att få visum), deras nummer i försäkringskassan, etc.
Den spreadsheet fil som nämnts ovan kommer att innehålla informationen i denna ruta.

Ändringar i anmälan

Jag behöver lägga till/ta bort personer, ändra deras datum eller ta tillbaka deras anmälan.

Ta fram din ursprungliga anmälan [http://register.taize.fr] och gör ändringarna. Var snäll och gör aldrig en ny anmälan för att rätta till den första.

Om du inte kan få fram din ursprungliga anmälan, kontakta meeting team för att få hjälp med det. Skriv in din anmälningskod inom dubbla klamrar på platsen för subjeket för ditt mejl.

Jag har en fråga att ställa till välkomstteamet.

Logga om möjligt in till din anmälan och använd den för att skicka ett meddelande. Om du behöver skicka ett nytt mejl, var snäll och skriv in din anmälningskod (låt klamrarna stå kvar) i subjektrutan i ditt meddelande.

Problem

Jag har skickat in min anmälan men har inte fått någon login information.

Om du har skickat in din anmälan och efter flera timmar inte fått något automatiskt mejl med login detaljer för din anmälan så beror det vanligtvis på en av två orsaker:
- mejlet har skickats men ditt sytem eller din service provider har klasserat mejlet som junk. Se efter i din spam folder, och sätt in taize.fr som vänlig avsändare!
- du kanske gjorde något fel när du uppgav din mejladress på din anmälan.

Om det behövs, så kontakta meetings.scand taize.fr direkt per mejl och be dem skicka login information.

Jag kan inte fylla i formuläret på grund av tekniska problem.

Kontakta webadmin taize.fr.

Jag har en fråga angående möten i Taizé men vill inte anmäla mej.

Kontakta meetings.scand taize.fr.

Printed from: http://www.taize.fr/sv_article5422.html - 10 July 2020
Copyright © 2020 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France