Imádságok minden napra

Ezen az oldalon található imádságok nagy része megtalálható az "Imádkozzunk együtt minden nap" című énekesfüzetben. Lsd Könyvek, CD-k, DVD-k

Évközi idő 4

Ének

Zsoltár: 42.

Olvasmány:

Róm 8,31–39

vagy

Mk 2,13–17 (Mk 2,16–17)

Ének

Csönd

Dicsőítés

Szelíd és alázatos szívű Jézus, meglátogatsz minden embert, hogy kinyilvánítsd az Atya szeretetét.

Jézus, végtelen jóság, kiszabadítod a foglyokat, és megbocsátod bűneinket.

Jézus, nyugalmunk és menedékünk, a te igád édes, a te terhed könnyű.

Jézus, akit az Atya küldött, meggyógyítod vakságunkat.

Jézus, élet kenyere, Igéddel táplálsz minket.

Jézus, tüzet gyújtani jöttél a földre.

Jézus, föltámadva a halálból megosztod velünk örömödet.

Jézus, te vagy az út, az igazság és az élet.

Miatyánk

Ima

Jézus, szívünk fénye, föltámadásod óta mindig eljössz hozzánk. Bárhol legyünk is, mindig vársz minket. És ezt mondod: Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok és terhet hordoztok, és én felüdítlek titeket.

vagy

Áldj meg minket Krisztus, őrizz meg a nyolc boldogság lelkületében: örömben, egyszerűségben és irgalmasságban.

Énekek


További imák

Printed from: http://www.taize.fr/hu_article6124.html - 20 October 2020
Copyright © 2020 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France