Púť dôvery v Nairobi, Keňa

Brat Alois počas stretnutia v Ženeve ohlásil, “Budeme pokračovať stretnutiami mladých na ďalších kontinentoch. Po Ázii a Latinskej Amerike, nadchádzajúci rok pôjdeme do Afriky. Od 26. do 30.novembra budeme prijatí pod rovníkom, na východe Afriky v Keni, v meste Nairobi.”

Ponúknuť podporu kresťanom v Keni

V nedávnych dňoch sa niektorí bratia vrátili do Nairobi:
17. februára: "Krok za krokom znova nadväzujeme s mestom, s komunitami i jednotlivcami. Našli sme ten istý ruch v doprave, matatusy (mini autobusy) s ich hrmotným zvukom, davy ľudí v centre mesta, prach... kúsok po kúsku ľudia sú menej napätí z nepokojov uplynulých týždňov, ktoré pohltili niekoľko regiónov. Každý si v mysli nesie dôsledky rokovaní. Niektorí sa zúčastňujú aktivitou v záchranných jednotkách, aby pomohli vysťahovalcom alebo znovuobnovili pokojnú atmosféru... Pre krajinu je to kľúčový moment, pretože prostredníctvom tohto trápenia môžu prísť k jasnejšiemu uvedomeniu si zodpovednosti každého jednotlivca za mier v krajine a spravodlivosť v spoločnosti. Cirkvi sú v tomto všetkom prítomné, aby pomohli ľuďom reflektovať to, cez čo krajina prešla. Je ešte veľa toho, čo treba urovnať, nejednotnosť prejavov silne poznamenaných propagandou. Tak rozdielne pohľady sú si neustále veľmi vzdialené. V oblastiach, keď počúvate ľudí, mnohí rozprávajú príbehy o vzájomnosti rozličných kmeňov a podávajú svedectvá o bratskej jednote..."

26 až 30 Novembra 2008

JPEG - 21.9 KB

Ohlásenie o stretnutí prišlo v čase, ktorý je pre Keňu veľmi dramatický. Každý deň médiá prinášali správy o násilí, ktoré nasledovalo voľby. Keňa a obete konfliktov boli na modlitbe v Ženeve veľmi prítomné.

Rev. Simon Githiora a páter Peter Muigai, zodpovední za službu mladým s presbyteriánmi a katolíkmi Kene pricestovali do Ženevy predovšetkým kvôli ohláseniu Nairobského stretnutia. Dvaja mladí, Japhet a Peter, ktorí taktiež prišli najmä kvôli stretnutiu, nadviazali za slovami brata Aloisa:
Japhet: Sme šťastní prijať africkú zastávku na „púti dôvery na zemi“. Ukážeme, ako mladí ľudia prispievajú k nádeji v našej krajine. Uvidíte ako veľmi je pre nás dôležitá pohostinnosť v rodinách a spoločenstvách. _ Peter: Chcem vám v povedať v swahili: „Karibu Keňa, vitajte v Keni!“

Prvé reakcie

JPEG - 26 KB

Stretnutie bolo prijaté s veľkým nadšením.

Z Ugandy: Som veľmi šťastný o novinke, že Taizé organizuje stretnutie v Nairobi ... Nairobské stretnutie sa mi zdá aktuálne, keďže v Afrike mnoho mladých potrebuje jednoduchý život v duchu; tak Keňa, ako aj v ďalšie africké štáty prechádzajú ťažkými obdobiami vojny, násilia vo voľbách, nedostatku vzdelania... Som naporúdzi pre akúkoľvek pomoc, či radu v rámci svojich možností pri prípravách stretnutia mladých. Robert

Z Tanzánie : Tí z nás, ktorí sme už navštívili Taizé, pokúsime sa pozvať aj ostatných mladých z Tanzánie, aby sa zúčastnili stretnutia v Nairobi... Rozhodli sme sa stretávať sa každú prvú nedeľu v mesiaci, aby sme sa spoločne modlili, spievali, rozjímali a zdieľali. Teraz môžeme takisto diskutovať o tom, ako môžeme pomôcť s prípravami Nairobského stretnutia. Caroline

Z Ugandy : Konečne Taizé organizuje Východo-africké stretnutie. Je to úžasné a ja dúfam, že mladí sa budú chcieť a môcť na ňom zúčastniť a budú o ňom včas informovaní! Máte moju úplnú podporu a moje modlitby. …

Z Ugandy: Zaiste sme veľmi šťastní, keď sme sa dopočuli, že bolo ustanovené africké stretnutie, najmä kvôli tomu, že je po mnohých rokoch prvé svojho druhu. Tu v Ugande … sme neprestajne vo vzájomnom spojení a určite dúfame, že budeme súčasťou Nairobského stretnutia. Isaiah

Z Ugandy : Týchto posledných pár dní nás premáhali udalosti v Keni, ktoré bezprostredne nasledovali prezidentské a parlamentné voľby 27.decembra. Vidiac, ako sa násilie rozdielmi medzi Keňskými ľuďmi zhoršuje a stupňuje, verím, že rok 2008 je výborná doba na prípravu stretnutia a na pokus zmieriť ľudí a spoločne zmýšľať o tom, ako prekonať bariéry, čo nás rozdeľujú. Ako prekonať rozdiely medzi Kikuyusmi a Luosmi, medzi Uganďanmi a Keňanmi atď.?
Myslím, že tu v Kampale, aby sme boli pripravení na túto udalosť, mohli by sme vytvoriť malý prípravný tím a možno viesť pravidelné modlitby v Makerere. Môžeme kontaktovať rôzne farnosti, diecézy a kaplánstva, aby sa ich jednotliví zástupcovia pripravovali popri nás. Boniface

Bratia v Keni

JPEG - 22.1 KB

V perspektíve tohtoročného stretnutia vo Východnej Afrike, traja bratia komunity navštívili Keňu v priebehu októbra 2007. Jeden z nich, pochádzajúci z Konga (DRC), píše: „Dobre sme docestovali a je skutočná radosť vrátiť sa na niektoré miesta, ktoré sme navštívili počas našej prvej návštevy vo februári! A znova zažívame miestnu mestskú dopravu. Je taká rušná! Bývame v oblasti zvanej „Ruaraka“, v Národnom centre mladých, v ktorom je malá kaplnka, kde máme každý deň rannú modlitbu a niekedy eucharistiu slávenú kňazom, ktorý je zodpovedný za centrum. Náš život je ako ten útleho dočasného bratstva troch bratov je veľmi, veľmi jednoduchý. Máme len máličko vecí, ale nechýba nám nič... Včera sme navštívili údolie Mathare a Kariobangi. Bolo úžasné stretnúť pár ľudí, ktorých už poznáme, ako Kena, Bena a Aliciu, ktorí boli tento rok v Taizé, a ďalších, ktorí tam boli pred rokom... Mali sme aj modlitbu v kostole Sv.Martina s tridsiatimi deťmi a dvadsiatimi mladými. Pripomenulo mi to modlitbu doma u našich bratov v Senegale.: veľmi jednoduchá modlitba, plná šťastia...“

JPEG - 21.4 KB

Jeden z ďalších bratov pokračuje: „teraz v októbri sme pokročili v predbežných prípravách na stretnutie, ktoré sa odohrá na konci novembra 2008. Podarilo sa nám navštíviť okolo 30 farností, škôl, náboženských komunít... Máme veľmi pevné kontakty s presbyteriánskou, anglikánskou a katolíckou cirkvou, ďalšie sme nadviazali s baptistickou a koptskou cirkvou... od budúceho februára by sme mali pokračovať v návštevách a kontaktovaní mladých ľudí... Výzvy sú rôzne: organizácia, uvádzanie do rozjímavej a zväčša tichej modlitby ... pohostinnosť v oblastiach; účasť mladých ľudí z rôznych sociálnych pomerov... Medzinárodný rozmer stretnutia; novosť témy, naša prosba o pomoc v týchto dňoch; potreby stretnutia vychádzajúce z modlitby- všetko toto predstavuje „cesty k“ miestnemu mobilizovaniu mladých.

Prvý bratia prídu do Nairobi koncom januára.

JPEG - 22.5 KB

Printed from: https://www.taize.fr/sk_article6460.html - 29 September 2023
Copyright © 2023 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France